Nygade 7-9

Nygade 7-9
11/11 2007 kl. 13.22 © pelo

Advokatgården, bygget 1960 ved arkitekt Arne Hoff-Møller, ingeniør Otto W. Rasmussen og murermester Chr. Lauridsen for Centrum I/S der også gav husets dets første navn. Løbende ændringer, især inde, mindre ude, bl.a. nye vinduer. Afløste nr. 7-15, en række småhuse.

Arkitekt Hoff-Møller havde selv tegnestue her - mindst 1970. Ovenpå var der klublejligheder, iflg. projektet 50 stk. Derfor kaldtes byggeriet også Ungkarlehuset. 1986 blev 15 tilbageværende i tagetagen ændret til 2 store lejligheder. Nu fylder kæden ADVODAN hele huset.

boliger for enlige

- ordet single var endnu ikke opfundet. I det førindustrielle samfund bestod en husstand af husfader, husmoder, deres børn og tyende. Unge ugifte af de lavere klasser, til og med håndværkssvende, boede og spiste hos arbejdsgiveren; dog blev der i sidste del af 1800-tallet flere ugifte svende der boede for sig selv, som logerende eller med egen husstand. Bedre folks børn boede hos forældrene indtil de blev gift eller så længe det var muligt, ellers indgik de i en anden husstand eller boede på pensionat - enlige mænd forventedes ikke at kunne føre hus selv, som vi ser eksempler på i annonce 1904 fra Landmands-Hotel og endnu 1955 fra Pension Vesterport. Her ved indgangen til 60'erne blev ugifte en almindelig forbrugergruppe, også på boligmarkedet. Året efter byggede samme arkitekt Birkehøj, Præstøvej 37A, 1969 stod Farimagsgården, Farimagsvej 19-21, færdig, begge for samme målgruppe.