Ramsherred 27
13/6 2004 kl. 13.58, © pelo

Ramsherred 27

et ældre gavlhus og et mindre forhus i 2 etager, bygget 1908 for gæstgiver Rasmus Larsen, blev om-, vist reelt nybygget 1937 ved arkitekt Jørgen Otbo* for konditor Søren Andersen. Facaden er ændret flere gange, bl.a. 1954 ved arkitekterne Alfred Christensen og J. Vestergaard Jensen for iskonditor Henning C. Jensen. Baghus (ikke vist) bygget i etaper 1957-65, sidst ved arkitekt Peter Karstensen for samme bygherre.

Stedet har lang tradition som værtshus:

Bladcentralen var her senest 1904, men flyttede engang mellem 1920 og 43 til nabohuset.

89d