Teatergade 6

Teatergade 6
1/8 2008 kl. 9.46 © pelo

Brandstation , bygget 1939-40, samtidig med rådhuset (1 side tilbage), som del af samme projekt ved arkitekterne Jørgen Otbo* og Ludvig Beldring* for Næstved Kommune. Uofficielt taget i brug august-september 1940. Carl Petersen murede, P.F. Christensen & Søn tømrede. Ved den officielle indvielse 19/11 kunne brandinspektør Ludvig Beldring erklære sig tilfreds med arkitekt Ludvig Beldrings og hans kollegas arbejde. I stueetagen var der garage for køretøjerne og vagtstue, ovenpå var der 6 personaleboliger. T.v. slangetårn (til tørring af brandslanger).

8/10 1983 indviede Næstved Kommune sin nye brandstation m.m. syd for bymidten, Manøvej 25. Året efter ombyggedes den tidligere brandstation her til boliger. 2012 - ca. 2019 var her Næstved Erhverv, tilflyttet fra Havnen 1, fraflyttet til Kirkepladsen 14.

Næstveds første brandstation lå i Skomagerrækken. Omkr. århundrede­skiftet flyttede den i to etaper til Teatergade overfor, materiel 1898 til kvægtorvsbygningen, mandskab og køretøjer 1908 til Teatergade 3.

I gammel tid var Næstveds brandkorps tjeneste­pligtigt, mandskabet var i princippet enhver mandlig borger mellem 18 og 50 år, udskrevet på brandsession. Det var militært organiseret under ledelse af en brandcapitain. Det blev sikkert mere effektivt, da man 1888 fik vandværk og brandhaner i gaderne. 1/1 1890 udnævntes et fast brandkorps på 22 mand, der fik uniformstrøje og hjelm. Korpset foretrak bygnings­arbejdere. Lønnen var 25 kr. om året plus 25 øre pr. time ved brand­indsats. Snart blev brandcapitain til brandinspektør. Men det tjenestepligtige brandkorps fortsatte indtil 1/4 1912. 1/1 1911 - 1/3 1949 var Ludvig Beldring* brandinspektør.

Litteratur:
Brandinspektør Svend Aage Jensen (red.): Næstved Brandvæsen gennem 100 år. 1890 * 1990; Næstved u.å.

77b, gl. 57