Østre Kapel
4/6 2006 kl. 10.44 © pelo

Østre Kapel

Østre Kapelvej 10, bygget 1952-54 ved arkitekterne H.C. Hansen og V.S. Sørensen, efter arkitektkonkurrence tilbage i 1948, for Næstved Kirkegårdsbestyrelse, indviet pinse 1955. P. Ladefoged murede, firma Chr. Aaris ved Børge Jensen tømrede.

Krematorium (nedenfor) bygget 1977-78 ved arkitekt Knud Toftvad for samme.

Østre Kirkegård blev anlagt 1948-, indviet 25/9 1951.

gavl
4/6 2006 kl. 10.43 © pelo

nordøstgavl

Krematorium

krematorium
4/6 2006 kl. 10.44 © pelo

bygget 1977-78 ved arkitekt Knud Toftvad for Næstved Kirkegårdsbestyrelse, indviet 30/11 1978; genopbygget med mindre ændring efter en brand 28/7 1987