Lille Næstved Skole

Lille Næstved Skole, realskolebygning
24/8 2003 kl. 16.14, © pelo

Den nye realskole, bygget 1952-53 ved arkitekt Jørgen Otbo & søn for Herlufsholm Kommune, indviet 12/1 1954.

2a