Ejlersvej 73

Ejlersvej 73
30/11 2007 kl. 14.01 © pelo

(-77) hjørnet af Lupinvej (t.v.), bygget 1946 ved arkitekt Knud Andersen for Næstved Fagskole ved fru Gerda Petersen; brødrene Andersen murede; taget i brug 1/1 1947, endnu ikke helt færdigt, officielt indviet 19/3 1947. If. Næstved Tidende samme dag en usædvanlig smuk Bygning, hvortil kommer, at den i alle Henseender er praktisk indrettet og har alle moderne Bekvemmeligheder. Finessen med at lade kvistvinduerne bryde tagudhænget brugte Knud Andersen også i sin samtidige fødeklinik i Toldbodgade (1 side frem). Antagelig har tagetagen rummet elevkamre, mens den parcelhuslignende nordfløj der anes t.v., var forstanderindebolig.

Skolen begyndte som Sydsjællands Fagskole 1940 i Købmagergade 9, rimeligvis i sidehuset. Det var ikke længere tiltrækkende for de unge piger at komme i huset. If. Næstved Tidende ved indvielsen var skolen statsanerkendt husholdnings- og tilskærerskole med plads til 70 unge piger, heraf 40 på kost og logi, der skulle uddannes til dygtige Medhjælpere og Husmødre eller mere specielt til arbejde i modesaloner og systuer. Fru Petersen drev selv systue og var gift med frisørmester Svalmstrup. Desuden var tre lærerinder og en dameskrædderinde knyttet til skolen. Med Næstved Fagskole har Næstved faaet et nyt stort Aktiv.

Det gik ikke helt efter hensigten. I foråret 1947 klagede tre lærerinder over forholdene og forlod skolen. Eleverne klagede så over utilstrækkelig undervisning. I juli blev samtlige de 18 elever der boede på skolen, bortvist med øjeblikkelig virkning. Fru Petersen iflg. Sydsjællands Social-Demokrat 19/7: Klager af nogen Art kan naturligvis ikke tolereres. Statens husholdningsinspektør Ulla Petersen i samme avis 22/7: Jeg har aldrig været ude for noget lignende! ... Hvis Pigebørnene havde noget at klage over, burde de naturligvis først have henvendt sig til Skolelederen, - men har de gjort det uden Resultat, kan en Besværing til mig ikke siges i sig selv at være tilstrækkelig Bortvisningsgrund. Sagen blev så begrundet med Herrebesøg på Værelserne. Gardehusarkasernen lå lige i nærheden. I pressen blegnede det videre forløb i lyset af byens større skandaler. I efteråret 1949 gik huset på tvangsauktion.

1949 etablerede herningenseren Sven Jacobsen (f. 1919) Specialfabrik for HerrefrakkerSkyttemarksvej 13-15, en familieaflægger af der københavnske A/S Christopher Franck. 1950 købte han huset her. Pige;værelserne blev 1954 ombygget til systuer, produktionsbygningen der anes i baggrunden t.h., blev tilbygget 1960. Næstved Tidende 1/2 1858: Frakkesyning i amerikansk Tempo paa Ejlersvej ... Hvert 6. Minut løber en Cotton Coat af Samlebaandet ... 65 pCt. af Produktionen eksporteres ... Personale paa 45; og 15/3 1960: Fra 30 ansatte, da man flyttede .., er tallet steget til 65 ... forøget produktionen til 750 frakker om ugen eller 39.000 stk. om aaret. Og 6/3 1965: beskæftiger et personale på 120, enkelte faglærte skræddere, men ellers kvinder.

Fabrikken var her stadig 1970. Fra 70'erne har her været engroslager med autodele. Derefter stod huset tomt og forfaldt. 2011 brændte nordfløjen, 2014 blev det hele revet ned til fordel for et supermarked mod Ringvejen. 2018-19 byggede Trollebo Lupinhaven, 3 blokke med i alt 58 lejligheder, tegnet af CASA Arkitekter.

Tak til Knud og Rasmus, Næstvedegnens Arkiv