Trægården
30/9 2005 kl. 17.34, © pelo

Kildemarksvej 54

Trægården, bygget 1937 af og for tømrermester Alb. Larsen med beboelse og værksted i den lavere del t.h. der ikke ses på fotoet. Efter ombygninger 1944-45 og 1951-52 rummer huset 4 lejligheder og 2 værelser. Vinduerne er nyere.

Alb. Larsen flyttede hertil fra Ndr. Farimagsvej 12. 1947 overdrog han firmaet til sønnen Anker Larsen der også boede her, og svigersønnen Jørgen Kristiansen.

Næstved Kommunes skatteinspektør Johs. Westphal boede her 1941/42-. Ved den ekstraordinære formueopgørelse 1945 bistod han flere medborgere med skattesnyd. 1946/47 flyttede han ned i Skyttemarksvej 13 hvor revision og justits indhentede ham 1948.

91a mrk