Primulagården

Primulagården
5/6 2006 kl. 19.28 © pelo

opr. Gl. Ridemark III, Hvedevænget 58-62, 93-99, Primulavej 1-23, på foto: Primulavej 15-21, 116 lejligheder på 1-4 værelser og 1 butik, bygget 1954-57 ved arkitekt H.C. Friis-Jensen for Næstved Boligselskab

Opr. havde lejlighederne, lidt usædvanligt for 50'erne, ikke varmtvandsanlæg men i stedet badeanstalt, og heller ikke altaner, de blev påbygget 2004.