Skellet 31

Skellet 31
29/8 2005 kl. 12.50 © pelo

og Fabriksvej 48, hjørnet af Mosevej og Præstemarken, hovedbygning og garagefløj bygget 1950-51 (rejsegilde 22/8 1950, indflyt dec. 1950, indvielse 11/5 1951) ved arkitekterne Jørgen Otbo* og Højbjerg Petersen for Falcks Redningskorps. Forretningsfløjen i forgrunden er bygget til senere.

1951-77 boede Falck, fra 1962 Falck-Zonen, senere bare Falck, her. Falck kom fra Ramsherred 12 og flyttede 1977 ud til Holsted Nord. Efterfølgeren her var fra maj 1977 Johns Auto, Skoda, der kom fra den tidligere Zonen-station på Præstøvej.

Falcks Redningskorps kom til Næstved 1930, i et nu nedrevet anlæg i Ramsherred 12. Zonen kom til byen samme år; 1936 fik korpset egen station på Præstøvej 55, 1962 flyttede det ind hos Falck her som det senere fusionerede med.