Toldbodgade 19

Toldbodgade 19
22/7 2008 kl. 8.11 © pelo

hjørnet af Skellet, bygget 1946 ved arkitekt Knud Andersen for fru Hemmingsen til Næstved private Fødeklinik. Arkitekten udformede kvistene på samme måde som på sin samtidige Næstved Fagskole. Elevatortårnet er nyere.

1948 boede her en barneplejerske, en økonoma og 3 husassistenter. 1953 afhændede jordemoder O. Ethelfeld Hemmingsen klinikken til sygeplejerske Karen Ulrich der boede skråt overfor i nr. 18. Hun ejede den stadig 1960. 1962 blev huset filial til Næstved Alderdomshjem som afløser for annekset på Kählersbakken 12. Senere den kommunale døgninstitution Præstehaven med 13 værelser og varmestue.