Vesterport

Fabriksvej 2-12
22/7 2008 kl. 8.17 © pelo

Fabriksvej 2-12, tegnet 1951 af arkitekt Knud Andersen, for et konsortium af lokale håndværkere, bygget 1953-55 ved arkitekterne Kaj Otbo og Mogens Frisendal med murermester Chr. Lauridsen som hovedentreprenør.

NT 11/5 1951: 80 Lejligheder af forskellig Type. Det bliver "smidigt Byggeri", idet et stort Antal Kamre kan fordeles til Lejlighederne efter Behov. Typerne bliver 2-Værelsers Lejligheder med henholdsvis et, to eller tre Kamre samt smaa 1-Værelsers Lejligheder med Alkove eller Kammer, beregnet for ugifte. I øvrigt bliver der en Del Værelser .. for Lærlinge .. med fælles Marketenderi, Hobbylokale og Samlingslokale. Desuden indrettes et Festlokale ... Lærlingelejlighederne lægges i en Samling med fælles Opsyn, Husforstander eller hvad man vil kalde det ... holdes en Serie særlige Gæsteværelser i Beredskab, saaledes at Indehavere af Lejlighederne kan leje et at disse for en Nat ... en kombineret Lege- og Spisestue for Børnene ... Bygningen opføres i Gasbetonsten i en Jernbetonskeletkonstruktion

Ændret flere gange indvendig og mindre udvendig; stadig lejelejligheder, BOLUX, København. T.h. 21 værelser. I tilslutning til dem åbnede Asta og Gerh. Olsen 20/12 1955 Pension Vesterport. De reklamerede med Uge- eller Maanedspension og Frokost- eller Middagsabonnement, hyggelige Opholdsstuer for Pensionærerne - enlige mænd forventedes ikke at kunne klare den slags selv.

Det er uvist om der helt tilbage i middelalderen har eksisteret en Vesterport i Lille Næstved, men fra reformationen til 1851 lå Storebro Port tæt ved, omtrent hvor Fønix-krydset er i dag.

Fabriksvej 2-12
13/2 2002 kl. 14.59 © pelo