renæssance ca. 1500-1650

Apostelhuset
o. 1510-20, 1884-85
Riddergade 6
detalje 1589
Ridderhuset
o. 1600, 1884-85
Oberst Schwanes Gård
1606-

ombygget eller forsvundet

Store Mølle
1627
Vinhusgade 8
1637
Herlufsholm
ca. 1560, ændret 1868-70
Axeltorv 10
ca. 1600, ændret 1869
Axeltorv 11
mellem 1622 og 1651, ændret o. 1850

Suså blev også brugt til affald og mudrede til, samtidig med at skibene blev større og stak dybere. Reformations­tidens opgør med hanse­stæderne ramte Næstved-købmændenes partnere. Næstved gik langsom i stå. Nogle bevarede gårde vidner om velstand endnu o. 1600.

Renæssancen begyndte i Nord­italien som en "genfødsel" af antikken. Den er også velkendt fra franske slotte, her­hjemme fra Christian 4.'s København og fra en del herre­gårde, især her i Syd­sjælland og på Fyn. Næstveds renæssance er borger­lig, provinsiel, i bindings­værk. Men den bruger de samme stiltræk i detaljen.

Næstved har været rig på sådanne renæssance­huse. Men de fleste blev revet ned 1869-1983. Dette er vist revl og krat af hvad der er tilbage. Apostel­huset kunne lige så vel regnes til middel­alder.

juli 2022