hvem var hvem: A

Addit, Carl Fr.

ca. 1754 -
bagermester
Ringstedgade 14

overtog senest 1781 gård og bageri efter faderen Rasmus A, drev stadig bageriet til engang mellem 1827 og 34 da han overdrog det til sin svigersøn H.P. Kampmann.

Agerskov, V.

1854-1924
læderhandler
Vinhusgade 10

overtog forretningen 1901 efter A.W. Jensen, overdrog den i beg. af 20'erne til Fr. Knudsen.

Ahrentzen, Edvard

1844-1911
ur- og instrumentmager
Ringstedgade 17, fra 1874 Ringstedgade 8

etablerede sig i slutningen af 1869. 1873 købte han gården Ringstedgade 8, byggede nyt forhus og flyttede dertil. Han handlede med og reparerede ure, symaskiner, musikinstrumenter og nyttige Gjenstande som fx. Gebrüder Gehrigs Tandhalsbaand. En nyttig genstand var også den ny telefon som A.G. Bell demonstrerede 1876 i Boston, USA. 1879 kom de første apparater i København i brug, 1881 stiftedes Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab. 1883 demonstrerede Edv. Ahrentzen en telefon. De lokale aviser:

Et telefonapparat med mikrofon er ophængt i den lille sal i Industribygningen. Det har ledninger til uhr- og instrumentmager Ahrentzens butik i Ringstedgade og er til behagelig eftersyn og fri afbenyttelse for Industriforeningens medlemmer.

1884 grundlagde han Næstveds første telefoncentral med 12 abonnenter. Et stativ på taget samlede ledningerne. 1887 fik den forbindelse til andre sjællandske centraler, 1896 overtog ktas den med Ahrentzen som forpagter og flyttede den 1899 til Kødtorvet, men samtalestationen, dvs. telefonboksene, forblev i Ringstedgade 8 til mindst 1920. 1907 købte Ahrentzen Ramsherred 15 hvor telefoncentralen flyttede ind.

1899 til sin død 1911 var E. Ahrentzen formand for Industriforeningen. Enkefru Thora Ahrentzen ejede og boede i gården til mindst 1916. Sønnen Ove Ahrentzen videreførte forretningen.

Ahrentzen, Ove

1876-, søn af Edvard A
guldsmed, urmager, telefonbestyrer
Hjultorv 10, Jernbanegade 2, Ringstedgade 8; privat o. 1911-16: Rasmsherred 15

overtog 1902/03 C.B. Christensens guldsmedeforretning på Hjultorv som han 1903 flyttede til Jernbanegade, ca. 1905 til Ringstedgade, stadig som C.B. Christensen's Eftflgr. Han overtog urmagerforretningen og posten som telefonbestyrer efter faderen. Han handlede desuden med Herre- og Dameklæder og Musikinstrumenter. Omkr. 1911-16 boede han i Rasmsherred 15 som hans mor arvede, o. 1921-25 i Ringstedgade - med familie og tjenestepige, 1925 også en gravør. September 1935 solgte han forretningen til P. Frølund.

Andersen, Anders

1874-1947
værtshusholder
Skomagerrækken 8

overtog 1907 beværtningen efter Anders Petersen og også kaldenavnet Anders bag Vagten selv om vagtbygningen henne på hjørnet af Axeltorv var forsvundet 1887. Han drev den -1938, fra 1934 i sit nybyggede hus. Senest 1932 kaldte han den Raadhuscaféen; nu hedder den Raadhuskroen.

Andersen, Emil

1861-1935
slagtermester
Østergade 12-16, Riddergade 6, Riddergade 5

etablerede sig 1886 i Østergade, købte 1891 Riddergade 6 og flyttede året efter dertil med forretningen. 1901 byggede han nyt forhus med butik. Ca. 1905 solgte han gården, men han boede stadig i den 1911.

Andersen, Georg Emilius

1861-1928
arkitekt, forstander

Værker:

Forstander for Teknisk Skole 1890 til sin død.

Andersen, Hans

1868-1959
tømrer; bageribestyrer, byrådsmedlem
Ågade 2, Vordingborgvej 26; 21-33

var en klassisk socialdemokrat med rod i fagbevægelse og kooperation. Han bestyrede Arbejdernes Fællesbageri senest 1916 - 1945/46 og sad i byrådet 1917-37 hvor han især var aktiv i ejendoms- og byggesager men også i arbejdet for anlæggelse af havnen. Han arbejdede energisk for nedrivning af Kompagnihuset og af Kirkepladsen 12 men fik heldigvis ikke sin vilje i de sager. HA levede sine sidste år i de aldersrenteboliger på Vordingborgvej han selv havde været med til få bygget.

Andersen, Niels

brygger, maltgører værtshusholder, kolonialhandler
Ringstedgade 19

Forretning 1860 - mindst 1890, fra 1881 også kolonial

Andersen, (Hans) Offer

1875-1952
mekaniker, elinstallatør, cykel- og bilhandler
Jernbanegade 15 (privat: nr. 13), Ringstedgade 17

etablerede sig 1906 i Jernbanegade, fik 1909 autorisation som el-installatør. 1915 købte han købmand Daases tømmerlager i Ringstedgade, året efter byggede han nyt og flyttede dertil.

Andersen, P.E.

1890-1978
bestyrer, grosserer
Kindhestegade 9, Riddergade 8, privat: Hans Hornemannsvej 3

bestyrede o. 1925-28 Jeppesen kaffelager i Kindhestegade, byggede 1928 villa på Hans Hornemannsvej. 1928 selvstændig med Sydsjællands Kaffebrænderi, Slagkildevej 1. To år senere købte han Riddergade 8 og flyttede derop hvor han fortsatte til mindst 1970.

Andersen, Peter "I.V."

1878-1962
bestyrer, manufakturhandler
Ringstedgade 5, privat: Marievej 2

kom fra Herning, blev 1907 bestyrer af I.V. Larsen forretning i Ringstedgade, senere IV magasinet som han overtog 1916 og drev til sin død. 1922 forhøjede han huset med en etage, 1930 købte han også nr. 7 som han ombyggede 1931 og 59-60. 1924 overtog han isenkræmmer Jessiens villa i Ringstedgades Forlængelse, nu Marievej hvor han boede - død. 1925-28 var han formand for handelsstandsforeningen.

Arnholtz, E.

1865-1938
fotograf
Ramsherred 8

etablerede sig 1890 i faderens hus efter påbygning af en etage med atelier som han drev til 1937. Størstedelen af han arkiv af negativer gik tabt ved lukningen. Han var i 90'erne aktiv i Cykleklubben for Næstved og Omegn der drev cykelbanen der hvor Godthåbs Allé nu er.