hvem var hvem: D

Dall, Jens Christian

1859-1930
glas- og porcelænshandler
Torvestræde 2; Ringstedgade 38

overtog 1885 forretningen i Torvestræde efter J.C. Larsen og afstod den 1903 til Chr. Jessien. JCD boede så senest 1916 - 1930 i Ringstedgades Forl. hvor han kaldte sig kolonialkøbmand.

Dehn, Jens Christian

1859-
vognmand
Ringstedgade 34; Farimagsvej 3; Ringstedgade 19; Menstrup

købte 1894/95 huset i Ringstedgades Forlængelse og etablerede sig der. 1903 købte han Farimagsvej 3, resterne af ladegården, af Wittusens arvinger hvor han 1904 reklamerede med Landauere, Karether, Char-à-banc'er, Jagtvogne, Ponnyvogne samt andre Enspænderkøretøjer. Flytninger. 1907 afstod han forretningen, 1909-11/12 boede han i Ringstedgade 19 indtil han overtog forpagtningen af Menstrup Kro.

Dehnsvej der udmunder i Ringstedgade mellem nr. 32 og 34, har navn efter ham.

Demuth, Erik Larsen

1876-1947
bog-, papir- og kunsthandler; papirgrosserer
Ringstedgade 13; Axeltorv 5; Ringstedgade 1
privat: Præstøvej 39; Hans Hornemannsvej 5

drev boghandel 1904-25/26, først i Ringstedgade, fra 1904 på Axeltorv. Forretningen var alsidig, gav sig også af med bogtryk, musik- og kunsthandel og Neyes lædervarer, dertil trykkeri og bogbinderi. Han producerede også postkort. Derefter flyttede han til et baghus til Dania, nu kun trykkeri og bogbinderi og papir en gros, som B.C. Schou fortsatte til mindst 1950.

D. var 1915-35 formand for Turist- og Forskønnelsesforeningen, fra 1917 Museums-, Turist- og Forskønnelsesforeningen.

Diad, Georg Christian Frederik

1818 - 1913
økonom; gæstgiver; fattigforstander
Ringstedgade 4; 1; Kirkepladsen 12; Ringstedgade 4; 22

var 1860 økonom ved det militære sygehus i Helligåndshuset hvor han også boede med familie, tjenestepige og en sygepasser. 1861 overlod hans svigermor enkemadam Bagger ham driften af Ny Gjæstgivergaard. 1873 købte han Kirkepladsen 12 og flyttede dertil hvor han drev restauration og frokoststue. Omkr. 1880-89 var han tilbage som økonom ved Helligåndshuset. 1883-90/91 var han fattigforstander dvs. leder af kommunens fattigvæsen. I Ringstedgade etablerede hans kone vuggestue 1889. 1891 fik han fribolig i Stiftelsen for værdige Ægtefolk og Mænd.

Diderichsen, Kristian

1868-1947
borgmester, by- og herredsfoged; dommer
Kirkepladsen 12

var Næstveds sidste kgl. udnævnte borgmester 1913-, blev dommer ved rets- og kommunalreformen 1919, pensioneret 1938.

Dinesen, Peter Nørgaard

1875-
gæstgiver
Ringstedgade 18

kom fra Slagelse, overtog 1911 enkefru Anna Kalums gæstgiveri i Garvergården, byggede nyt forhus 1930-31 og drev Hotel Garvergården -1955.

Durck, Carl R.

ca. 1806 - 1872
farver, klædefabrikant 1833-
Kindhestegade 18

drev farveri i Kindhestegade fra senest 1834. 1847 forpagtede han fattigvæsenets klædefabrik. 1853 udvidede han virksomheden med klædefabrik og uldspinderi. Efter hans død overtog konkurrenten Carl D. Schnipper skråt ovre i nr. 1 virksomheden og videreførte den.

Dybdahl, Charles Petersen

1876-1944
beværter; bilforhandler
Vordingborgvej 3; Ramsherred 20; forretning også Ringstedgade 11

o. 1904-07 beværter på Vordingborgvej; 1923-29 partner i bilfirma Carlsen & Dybdal der repræsenterede General Motors.

Daase, Hans Henrik

ca. 1770 - ca. 1830
købmand
Ringstedgade 18, Grønnegade 20-22

drev forretning o. 1801-27, o. 1801 i kompagniskab med Peder Aaris. Senest 1810 købte han gården. Omkr. 1834 drev enkefru Marianne D. forretningen med sønnen Jens Wilhelm som bestyrer.

Daase, Jens Wilhelm

ca. 1803 - 1878, søn af Hans Henrik D
købmand
Ringstedgade 18, Grønnegade 20-22, Ringstedgade 17

videreførte faderens forretning senest 1834 - 1874, o. 1834 som bestyrer for moderen, fra senest 1840 som indehaver, fra senest 1860 med tømmerlager på den anden side af Ringstedgade. J.W. Daases Sønner fortsatte - 1915, 4. generation, Jens Wilhelm D., - mindst 1953. Gården forblev i familiens eje -1959.