hvem var hvem: E

Eddelien, Theobald

ca. 1841 -
handelsgartner
Jernbanegade, Ramsherred 27

født i Italien, drev Eddeliens Have 1879-96, i begyndelsen i kompagni med gartner Larsen, Runddelen i Bårse. Beboelsen var i Schou Clausens baghus, fra 1898 Ramsherredgades Forlængelse, kaldet Eddelienshus. Han ejede gården og jorden senest 1890. 1896 solgte han til konsortiet der 1898 anlagde Ramsherredgades Forlængelse op til Jernbanegade og udstykkede grunden, og rejste fra Næstved.

Egeberg, Valdemar

1881 -
bagermester
Axeltorv 9; Torvestræde 9

drev forretning i Axelhus 1906, i Torvestræde o. 1911-49.

Erch, Frederik Hansen

ca. 1794 - 1864
løjtnant; brændevinsbrænder; buntmager; kasketmager
Østergade 18

boede i gården senest 1834, ejede den senest 1837. 1845 overlod han brænderiet til Hans Johan Hansen, det synes nedlagt kort efter. 1845 var FHE buntmager. Han husstand bestod det år af kone, tre børn, to syersker og en tjenestepige. Ca. 1848 om- eller nybyggede han forhuset i grundmur. Fra midt i 50'erne kaldte han sig kasketmager. Enkefru Marie "Signe" Hansen boede stadig i gården 1880.

Svigersønnen, isenkræmmer Ferdinand Bonnesen drev forretning 1883 - mindst 1889. Han ejede gården 1882/83 - mindst 1911. En ugift datter, Rosalie Hansen Erch (f. 1839), boede o. 1901-16 på Vordingborgvej 9.

Elster, Jens

ca. 1820 -
bomuldsvæver, tøjfabrikant
Vinhusgade; Torvestræde 7

drev virksomhed på hjørnet af Vinhusgade og Kirkepladsen fra 1847, byggede 1863 nyt i Torvestræde hvor han fortsatte til 1883.

Eriksen, Christian

1861-1909
pantelåner, ekviperingshandler m.m.
Sct. Mortensgade 5

købte 1895 enkefru Langes gård hvor han drev forretning til sin død. Med den store gård blev han vært for flere virksomheder, således Carl Christensens bogtrykkeri 1898-1903 og Sydsjællands Social-Demokrat 1899-1903.