hvem var hvem: G

Galle, Adolph Christian

1825-1888
boghandler
Axeltorv 10

arvede 1875 forretningen og gården efter sin principal Hugo Bloch og drev den til 1886 da han overdrog den til sin medhjælper Emil Aarsleff der 1888 også købte gården af G's dødsbo.

Galle, Christoffer

ca. 1809 - 1886
købmand
Brogade 4

drev forretning i Brogade (Brotorv) senest 1845 - død, ejede gården senest 1860. Sønnen Frederik Ludvig G efterfulgte ham - 1897.

Galle, Frederik W.

ca. 1775 - 1861
urmager
Hjultorv 8; Farvergade 3

drev forretning o. 1834-60, - 1838/39 på Hjultorv.

Galle, Johan D.

ca. 1765 - ca. 1830
værtshusmand, brændevinsbrænder
Østergade 10-14

Værtshusmand Galle overtog engang i 1790'erne Østergade 10-12. Fra 1808/10 var han også brændevinsbrænder. Senest 1810 overtog han også nr. 14. Han var her stadig 1827, men 1834 sad enkemadam Ellen Margrethe Galle tilbage med bedriften og 6 tjenestefolk.

Galle, Johan Hendrik

ca. 1736 - 1808
feldbereder
Farvergade 2, Sct. Peders Kirkeplads 6

drev virksomhed senest 1787 - død, 1814-62 videreført af svigersønnen Hans Peter Hermansen.

Galle, Søren A.

ca. 1800 -, søn af Johan D. G
købmand, brændevinsbrænder 1835-
Østergade 12-16

drev købmandsforretning fra senest 1834, overtog sidst i 1830'erne moderens brænderi. 1845 drev han virksomheden med 1 brænderibestyrer, 1 handelsbetjent, 1 handelslærling, 3 tjenestepiger og 10 tjenestekarle. 1850 er Sophie Cathrine G blevet enke, kun 47 år, med 5 børn. Hun driver brænderiet med et tilsvarende folkehold og råder ved denne tid også over et dampbrænderi. 1/6 1856 solgte hun den samlede gård og virksomhed til sin svigersøn Alexander Zoffmann i kompagniskab med J.M. Sonne og gik på aftægt i nr. 16.

Gatzwiller, Conrad

1832-1921
hatte- og buntmager
Kirkestræde 3, Kirkepladsen 3

kom fra Liegnitz i prøjsisk Schlesien (nu Polen), giftede sig med enkefru Inger Marie Christensen f. Flor og overtog dermed gården og forretningen som han drev 1857-93. Han specialiserede sig i hatte, huer og tøfler og havde butik. Han boede stadig i gården 1916 som enkemand med husbestyrerinde.

Gottlieb, H.N.

1812-80
brygger; fotograf
Farvergade 7

kom fra København, var farmaceut og havde lært brygning hos selveste I.C. Jacobsen. 1852-53 købte han gården i Farvergade, januar 1853 åbnede han bryggeri med bajersk øl. Trods hans kvalifikationer og annoncering:

Bryggeriet er indrettet paa samme Maade som de bedste Ølbryggerier i Hovedstaden, og da Øllets Tilvirkning skeer efter de samme Principper, som der, saa haaber jeg, at det Product, som jeg vil kunne tilbyde Publikum, i enhver Henseende vil kunne tilfredsstille.

slog øllet ikke an i Næstved, og efter et par år gik han over til kun at brygge hvidtøl. Han fattede interesse for det nymodens fotografi, åbnede atelier 1862 og bortforpagtede sep. 1864 bryggeriet til bryggerne Mads Nielsen (1832 - 1913) og Anders Pedersen. G havde mere held med fotoatelieret der fortsatte til 1907, ved Gottlieb indtil 1879.

Mads Nielsen anlagde og og udstykkede 1898/99 Gottliebsvej som han altså navngav efter sin forgænger.

Gottlieb, Jacob F.

ca. 1809 -
købmand 1837-, ekviperings- og klædehandler
Ringstedgade 12

drev forretning senest 1837 - 1873, forhandlede også sæbe, pomade og elexir. Julius Stauning førte J.F. Gottliebs Efterflg. videre -1881. G var medlem af borgerrepræsentationen / kommunalbestyrelsen i flere perioder o. 1849-64, dens viceformand 1849-51 og 1860 - midst 1863.

Gram, Frederik Daniel

ca. 1814 - 1895
skibskaptajn; bogholder, bankdirektør, branddirektør
Riddergade 6

var bogholder, senere også direktør (dvs. bestyrelsesmedlem) i Industri- og Sparebanken og agent for Kjøbstædernes Brandforsikring, ejede senest 1870 - 1891 gården i Riddergade. Hans arvinger solgte hans jord i byens mark, o. 1895 anlagde og udstykkede møller P. Kruckow Gramsvej der.

Gravesen, Johannes

1871-1943
købmand
Ringstedgade 23 (privat) - 25 (forretning)

drev forretning i Bryggergården 1901 - mindst 1933.

Gørtzen, Jacob

ca. 1784 - 1867
brændevinsbrænder; gårdejer
Brogade 2 [t.v.]; Kindhestegade 18-20; 12

ejede senest 1817 gården i Brogade hvor han boede og drev brænderi som han 1840 havde overladt til Peder Nielsen. Efter en nabostrid med købmand Wittusen 1840 afhændede han gården som Wittusen overtog 1945, og flyttede op i Kindhestegade, først nr. 18-20 så nr. 14 som han begge ejede. 1859 var han som pensionist stadig nr. 6 på skattelisten. Ved hans død arvede Stiftelsen for værdige Ægtefolk og Mænd 150 Rd. som Afd. Brændeviinsbrænder Gørtzens Legat.