hvem var hvem i Næstved

især o. 1800-tallet da aviser giver et mere nuanceret indblik i borgernes liv. Der er også brugt brandtaksationer og folketællinger men ikke kirkebøger.

Bagkant: død o. 1970

I underrubrikker bruges så vidt muligt nutidige adresser, i artikler hersker bevidst inkonsekvens.

Listen er tænkt som et praktisk hjælpemiddel. Men den vil også vise byen som et kollektivt produkt. Mange formede byen, dens økonomi, sociale vilkår og huse. Byhistorie er et myldrebillede.

index

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z, Ø, Aa

april 2024