hvem var hvem: M

Mackeprang, Viggo

ca. 1855 -
manufakturhandler
Axeltorv 3; privat: Købmagergade 18

drev Vett & Wessels Udsalg 1882-96.

Madsen, Christoffer

1842-1925
øl- og detailhandler
Kattebjerg 13, Krumport 1; Sct. Mortensgade 5; Ramsherred 23, Grønnegade 1

drev Carlsberg-depot senest 1880 - 1911, 1883-93 i Sct. Mortensgade, så på hj. af Ramsherred og Grønnegade. Sønnen Georg M (1883 - 1933) tog over 1911 og byggede 1913 Farimagsvej 13 og flyttede dertil.

Madsen, Frederik

ca. 1838 -
manufakturhandler
Østergade 2, Riddergade 1; Hjultorv 10

drev Frederik Madsen & Co. 1861-89, 1875- på Hjultorv. Han havde egen fabrik ovre i Lille Næstved med iværende Dampmaskine, Kjedel og Axelledning. 1880-81 byggede en han et større sidehus som stadig står, 1882 solgte han fabrikken i Lille Næstved. 1889 flyttede han til Kbh. for at åbne butik på Strøget.

Madsen, Niels

1842-1926
spinder, væver; værtshusholder, købmand
Nygade 19, Grønnegade 19

ejede det lille sidehus 1874-, fra engang i 80'erne også forhuset hvor han drev værtshus og småhandel. 1909 solgte han hus og beværtning til Carl Chr. Wincentz.

Madsen, Rasmus

1845-1922
manufakturhandler
Ringstedgade 12

var handelsbetjent hos Fritz Lillelund der købte huset og lod ham videreføre både Lillelunds og den i huset værende manufakturforretning 1881-1901, da han overdrog den til Frederik Larsen.

Mailand / Mailandt, Carl Frederik

ca. 1819 - 1895, søn af Johannes Peter M
høker, værtshusholder
Axeltorv; Ramsherred 11

drev forretning senest 1850-, senest 1859- i Ramsherred.

Mailandt, Christian

1816/17-, søn af Johannes Peter M
bagermester, værtshusholder
Axeltorv 2

havde forretning førstst i 1840'erne - 1869.

Mailandt, Johannes Peter

1786/87-1874
høker, værtshusholder, gæstgiver
Ramsherred 11; Axeltorv 1; 2; Sct. Mortensgade 1-3

fra sidst i 1840'erne høke på Axeltorv 2, fik 1851 tilladelse til værtshushold. Senest 1860 ejede han den samlede gård. Ved den tid byggede han nyt grundmuret forhus. 1869 satte han formedelst min alderdom og svagelighed forretningen og gården til salg og flyttede hen i Sct. Mortensgade 1-3, hvor han 1870 boede på 1. sal og kaldte sig gæstgiver.

Meisel, Frederik V.

1841-1914/15
smedemester
Sct. Mortensgade 5; Grønnegade; Østergade 18

drev virksomhed 1871 - mindst 1904, 1876- i Østergade.

Merkel, Sophus Wilhelm

i beg. også: Märkel, Mærkel
ca. 1823 - 1888
bødkermester
Kindhestegade 15; Sct. Mortensgade 7; Kindhestegade 11

drev virksomhed senest 1850 - død, 1854- i Sct. Mortensgade, 1859 igen i Kindhestegade. SWM var også opfinder: 1861 konstruerede han en transportabel vaskemaskine som han samme år opnåede 5 års patent på for hele kongeriget; på den lokale industriudstilling året efter blev den præmieret; han reklamerede: Den vasker hurtigt, og tøjet slides aldeles ikke. Enkefru Julie M fortsatte virksomheden med sin svend N.P. Larsen som bestyrer til sin død 1897 da han overtog værkstedet. Sønnen Kjeld Larsen fortsatte til o. 1950.

Meulengracht, Malthe Chr.

ca. 1807-
exam.jur., fuldmægtig; boghandler
Herlufsholm; Ringstedgade 3; Kirkestræde 4

overtog 1841 Næstved første boghandel efter den fallerede I.Q. Ludvigsen, drev den vel først i Ringstedgade hvor han boede, men 1847 nybyggede han hjørnegården Kirkepladsen Kirkestræde, Den Meulengrachtske Gaard, og flyttede dertil. 1852 solgte han forretningen, men 2 efterfølgere videreførte den Meulengrachtske Boghandel -1860, den fortsatte som Chr.F. Petersens Boghandel -1862. MCM's lærling, så fuldmægtig cand.phil. Hugo Bloch startede sin egen boghandel 1851, siden 1869 er den på Axeltorv 10.

Meyer, Johan Michael

ca. 1815 - 1879
murermester 1842-
Brogade 7, Farvergade

arbejder:

JMM sad i en årrække i borgerrepræsentationen og bygningskommissionen m.fl. Han var aktiv ved beslutningen om bygning af råd-, ting- og arresthuset 1855-56. 1858-59 gerådede han i offentlig polemik med murer Jens Larsen hvis byggerier i Nygade han og andre beskyldte for byggesjusk; JMM måtte selv tage imod kritik for manglende tilsyn.

Michelsen, Andreas Julius

1817-1909
buntmager, kasketmager, tøffelmager
Østergade 23-33; 4; Torvestræde 2; Vinhusgade 13; Hjultorv 8

drev virksomhed o. 1845-82, 1852- i Torvestræde, 1871- i Vinhusgade. 1874 købte han værtshusholder Lars Christensens gård på Hjultorv og flyttede dertil, vist året efter. Han byggede nyt forhus i 2 etager 1875 og 1883. 1866 var AJM medstifter af Industri- og Sparebanken, fra 1867 direktør, 1871-1909 ledende direktør.

1866 var AJM medstifter af Den kommunale Forening og blev dens første formand; foreningen stod partiet Venste nær uden at være del af det. AJM sad i byrådet senest 1866 - 1888 hvor han var oppositionens uformelle leder og blev støttet af Næstved Tidende:

Michelsen, Jens Peter

1852-1932
snedkermester
Ringstedgade 20

drev virksomhed 1887-1916, efterfulgt af Peter Christoffersen, sad i byrådet o. 1909-12.

Mielche, Ernst August Fredrik

ca. 1798 -
købmand 1825-, brændevinsbrænder 1829-
Østergade 28

kom fra Holsten, drev forretning i Næstved, efter eget udsagn 1823-, senest 1834- i Østergade. Han overtog 1841 også forretningen overfor (nr.23-33) og ejede senest 1855 begge gårde. Hans husstand 1860; 3 tjenestepiger, 2 handelslærlinge, 2 handelsbetjente, 8 tjenestekarle. EAFM afstod 1863 forretningen, 1866 også begge gårde til sin tidligere kommis, i mellemtiden købmand i Præstø, Fr.Ludv. Brandt. EAFM var borgerrepræsentant 1853-.

Milling, Henrik

1835-80
mineralvandsfabrikant; lotterikollektør
Axeltorv 6; Købmagergade 18, 15

overtog 1870 H.C.C. Lunds nye mineralvandsfabrik Fortuna i Købmagergade 18, byggede 1879/80 nyt forhus. 1880 blev fabrikken overtaget af apoteker J.S. Baagøe og hotelejer M. F. Næsted, fra 1888 Baagøe alene; 1942 flyttede den ud på Gottliebsvej hvor den var -1971.

Misleth, Hans Christian

ca. 1736 - 1814
købmand
Brogade 6

overtog 1762 den gård og forretning hans far Christen M havde haft o. 1736, forpagtede konsumptionsafgiften ved Broport, var postmester 1800-1813, var eligeret borger o. 1770-86.

Moosdorff, Gottfried Heinrich

1832 -
nålemager
Kindhestegade 1-3; Østergade; Riddergade 12

kom fra Prøjsen, drev virksomhed i Næstved 1868 - mindst 1904, 1873- i Riddergade, fremstillede også brocher og fuglebure. Sønnen Vilhelm M. drev skomageri sst. o. 1906-30.

Møller

o. 1827-1929
skomagermestre
Skomagerrækken 4

Albrecht M (ca. 1773 -) virksom senest 1827 - 1855/56

Lars Andersen M (1830-) sønnesøn af Albrecht M, også læderhandler, virksom o. 1855/56 - ca. 1888

Emil Th. M (1860-) virksom ca. 1888 - mindst 1929.

Møller, Adolph

ca. 1838 - 1896
kreaturhandler
Ringstedgade 11; 56

overtog 1880 Dampmøllegården og flyttede derud, bortforpagtede mølleriet og bageriet, planlagde 1892- gennemførelse af Nordre Farimagsvej til Ringstedgade og udstykning af området. Han nåede det ikke, i stedet solgte enkefru Emilie M 1897 området til et konsortium der gennemførte projektet, behandlet i byrådet 1901.

Møller, H.C.T.

1893-1966
løjtnant; sygehusinspektør
gl. sygehus

var sygehusinspektør 1925-, lærer ved Næstved Handelsskole 1930-58, under besættelsen aktiv i den militære efterretningstjeneste.

Møller, Mathias Sebastian

ca. 1833 -
skomagermester
Østergade 23-33; 7

købte 1865 enkefru Wittes gård på hj. af Krumport og Østergade og flyttede dertil, købte året efter også hjørnet Kattebjerg 13, Krumport 1 af samme og erstattede det 1875 med et nyt grundmuret hjørnehus, byggede samme år også Krumport 9. Senest 1890 ejede skomagermester L.A. Møller, Skomagerrækken, førstnævnte gård.

Mørup, Sofus O.

1859-1934
sagfører
Jernbanegade 4; Ramsherred 15; 29

havde praksis 1893 - mindst 1930, -1903 i Jernbanegade, o. 1911-30 i Ramsherred 29; juridisk konsulent for Industribanken 1897-, 1908-34 direktør sst.

Maag, Hjalmar

1853-1912 læge Østergade 18; Købmagergade 11

praktiserende læge 1879-, overlæge ved amtssygehuset 1882/83-1912. Engang mellem 1883 og 89 købte han gården på Købmagergade og flyttede dertil.