hvem var hvem: O

Obel, Thor C.

ca. 1808-
farver, væver 1835-
Kirkestræde 2

drev virksomhed senest 1840 - fallit 1873; ved tvangsauktion gik gården til snedker Ypkendanz der rev den ned og byggede nyt.

Olivarius, H. Ferdinand

ca. 1809 -
købmand 1836-
Ringstedgade 9-11

overtog senest 1838 gård og forretning efter sin svigerfar H.H. Gjelff, byggede 1841 efter kontrakt med toldvæsnet Det Gule Pakhus ved havnen. HFO var blandt de indflydelsesrige mænd der 1854 gjorde oprør mod C.M. Wittusens ledelse af Pram- og Dampskibsinteressentskabet, overtog ledelsen, solgte dampbåden Dragen 1855 og genindsatte S. Knæckenborg som ekspeditør 1857. 1859-60 trak han sig tilbage, Niels Bagger overtog forretningen, senest 1866 ejede F.E. Sander pakhuset.

Ollendorff, Carl C.

1855-1920
manufakturhandler
Torvestræde 4

var C.W. Borchsenius' Eftflgr. 1884-1914. Vilh. Svendsen fortsatte forretningen -1934 da huset blev revet ned.

Olsen, Arnold

1871-1936
pantelåner, marskandiser, ekviperingshandler
Ramsherred 23; Sct. Mortensgade 7

drev forretning o. 1907-25, købte 1908 gården i Sct. Mortensgade og flyttede derhen.

Olsen, Hans -> Birksted

købmand

Olsen, Johannes Christian

ca. 1810 - 1889
skomagermester, læderhandler
Grønnegade 21

drev virksomhed her 1852 - død, fra 1870 også læderhandel. Enkefru O videreførte forretningen der ved samme tid flyttede til Brotorv hvor den midt i 1890'erne blev overtaget af Peter Iversen.

Olsen, L.P.

1861-1924
købmand; tømmerhandler
Ringstedgade 15; Ringstedgade 24; privat: Farimagsvej 28

overtog 1887 Chr. Sindahls forretning, 1895 C.E. Bergens (tidl. Sanders), -1897 i kompagni med P.H. Møller, derefter alene. 1901 afstod han korn og foderstoffer, brændsel og kolonial til C.J. Hansen og fortsatte selv med tømmer og byggematerialer. 1920 købte han Ringstedgade 19 til støbegodslager. 1921 solgte han tømmerhandelen til brødrene Christian og Aage Ravn der 1965 flyttede ud til Erantisvej. Der er den stadig, nu under navnet Stark Næstved Trælast. Senest året efter overdrog han støbegodsforretningen til sønnen Åge Pihl Olsen. 1904/05 byggede LPO villa på Farimagsvej hvor han boede i den ene af de 2 lejligheder - død.

Olsen, P.

1857-
(heste)slagter, pølsefabrikant
Grønnegade 27

drev forretning 1878-1910. Sydsjællands Social-Demokrat 7/7 1899: Hesteslagter Olsens Fødevarer konfiskeres. Raadne Pølser og rottegnavet Flæsk.

Olsen, Viggo

1852-1930
bagermester
Hjultorv 5

drev forretning 1885 - 1909, ejede fortsat huset hvor han drev en agenturforretning, indtil han 1921 solgte det til Johs. Clausen; han boede der stadig 1925.

Ostenfeldt, Christian

1740-1818
malermester

kom fra Sæby i Nordjylland. 1802 oprettede han ved testamente sin stiftelse dér, men 1816 flyttede han den til Næstved. huset blev bygget 1840. Sønnen med samme navn drev købmandshandel i Østergade 26 senest 1845 - 1855.

Otbo, Jørgen

1887-1959
arkitekt, forstander
Farimagsvej 20; Peder Bodilsvej 29

har tegnet mange markante huse i Næstved: for private:

for organisationer:

og for de 2 kommuner:

JO var fra Fyn, men kom fra Kbh. til Næstved 1928 som nyansat forstander ved Teknisk Skole, en stilling han beklædte - 1956.