hvem var hvem: R

Rasch, Andreas

1870-
sagfører
Kindhestegade 7; 9

havde praksis 1897 - mindst 1916, fra engang mellem 1901 og 05 i nr. 9 som han også ejede.

Rasmussen, Anders Christian

1847-1914
læderhandler
Kindhestegade 5

overtog 1882 sin principal Ole Jensens forretning, købte året efter gården af Jensens dødsbo, lod arkitekt G.E. Andersen bygge nyt forhus 1910. ACR drev forretningen - død, enkefru Nathalie R - mindst 1925. Næstved Læderhandel er stadig i huset.

Rasmussen, Andreas

1853-1914
marskandiser; herreekviperingshandler
Kindhestegade 1-3; Vinhusgade 5; Ringstedgade 6; 4; 2a

drev forretning 1882 - død, 1883- i Vinhusgade, 1885- i Ringstedgade. 1903 flyttede han forretningen hen i nr. 4 hvor han kaldte den Tøjhuset.. 1913/14 købte han nabogrunden af kommunen, 1914-15 lod enkefru Eleonora R arkitekt G.E. Andersen bygge nyt hus som forretningen flyttede ind i. Hun og sønnen Ejnar Varstrup Rasmussen (1887 - 1934) videreførte forretningen -1929/30, skiftende ejere - ca. 2000.

Rasmussen, Bernh.

1894-1964
dir. og hovedaktionær i Sydsjællands Jernforretning
Grønnegade 37, Ringstedgade 14
privat: Kirkepladsen 6 -1935

begyndte i svigerfaderen Hans Poulsens jernforretning 1918, meddirektør 1941, direktør 1846 - død. BR var mestifter af Næstved Erhvervsråd 1941 og dets formand 1948-54 og 1955 - død og formand for handelsstandsforeningen 1953-61. Sønnen Gay R blev underdirektør i jernforretningen 1954 og videreførte den -1978.

Rasmussen, Ole

1871-1944
kobbersmed, vand- og gasmester
Brogade 1; Ringstedgade 21

drev virksomhed 1899 - ca. 1935, senest 1904- i Ringstedgade, er kendt for sit samarbejde med kunstneren Karl Hansen Reistrup og dennes søn, arkitekt Urban Hansen Reistrup. Sønnen Harald R (1895 - 1949) fortsatte - 1949.

Rason, Heinrich

ca. 1811 - 1882
hattemager
Kindhestegade 4; Ringstedgade 10

drev virksomhed 1850 -død, 1856- i Ringstedgade 10 som han også ejede.

Ravn, Carl Elias

ca. 1798 - 1889
købmand, brændevinsbrænder
Axeltorv 1

købte 1829 gården af baron Retz Thott, drev brændevinsbrænderi og købmandsforretning der - død.

Ravn, Jens Peder

ca. 1791 - 1888
glarmester
Østergade 3-5

drev virksomhed i Glarmestergården senest 1834 - død, overtaget efter forældrene. Enkefru Karen Marie R fortsatte - mindst 1880.

Reiff, Andreas

1854-1932
cigar- og tobakshandler
Jernbanegade 1

kom fra fra Flensborg, drev forretning på det markante hjørne 1880 - mindst 1930, var medstifter af Forsvarsbroderskabet af 1889 og dets formand 1895 - død.

Reimert, Johan

ca. 1791 - 1855 handskemager, buntmager, fæstemand
Købmagergade 8

handskemager senest 1827 -, 1839- også buntmager, 1843- også fæstemand. Maren Kjerstine f. Jensdatter, Reimerts Enke, fortsatte - mindst 1872.

Reimert, Peter

ca. 1823 - 1879, søn af Johan R
handskemager, viktualiehandler, fæstemand
Købmagergade 8

videreførte forældrenes virksomhed - død, 1866- også fæstemand og ejendomshandler. Reimerts Enke Marie overtog ligesom tidligere svigermoren sin afdøde mands autorisation som fæstemand. Engang i 80'erne flyttede hun til nabohuset nr. 10 hvor hun fortsatte fæstekontoret indtil hun 1894 fik fribolig i Ostenfeldts Stiftelse.

Reistrup, Karl Hansen

1863-1929
kunstner
Kählersbakken 5; Reistrupvej 9

kom fra Kbh., var fra 1888 kunstnerisk leder hos Herman A. Kähler. Næstvederne kender ham også for de løver af beton, der står flere steder i byen. 1897 byggede han sin villa på den vej der senest 1900 kaldtes Reistrupsvej.

Reistrup, Urban Hansen-

1893-1973, søn af KHR
arkitekt
Reistrupvej 9

har tegnet mange markante huse, fx.

Til Jubilæums- og Landsudstillingen i Næstved 1935 tegnede UHR den futuristiske hvide by, midlertidige pavilloner bygget af Insulite-plader, der hvor man straks efter begyndte at anlægge havnen.

Reitz, Christian

1877 - 1952
blikkenslagermester
Østergade 20

sad i byrådet for Socialdemokraterne 1934- hvor hans arbejde i socialudvalget, i en periode som formand, gav ham tilnavnet Næstved socialborgmester.

Rodian, Christian Wilhelm

1816-
købmand, herreekviperingshandler
Kirkestræde 3; Axeltorv 8

drev forretning senest 1845 - 1867, købte 1847 Axeltorv 8 og flyttede derover. 1850-63 ejede han også nr. 9 (senere Axelhus). Hans forretning var af den traditionelle, altsælgende slags. 1867 blev A.L. Cohen C.W. Rodians Efterfølger, men CWR beholdt gården - tvangsauktion 1871.

Rodian, Oluf

1863-1951
manufakturhandler
Hjultorv 8

drev forretning 1891-1913.

Roding (Rohding), Christian R.

1826-1900
kaptajn, isenkræmmer og våbenhandler
Østergade 4; Torvestræde 6

åbnede forretning i Østergade 1857, flyttede året efter til Torvestæde hvor han byggede nr. 6 1866. Han fortsatte til 1885, men ejede gården til sin død. Enkefru Roding ejede og boede i den til sin død 1906. Efter faderen, regimentsbøssemager Jonas C. Roding, arvede CRR 1868 gården Sct. Mortensgade 8 hvis grund kom til at strække sig op til Jernbanegade, 1898 langs Ramsherredgades Forlængelse.

Rossing, Frederik Wilhelm

ca. 1821 - 1883
købmand
Axeltorv 1

drev forretning 1851 - død, 1853-77 sammen med sin svoger Anthon F. Wulff. Anthon F. Wulff & Co. ejede 1866 - mindst 1870 også nr. 10 hvor de 1869 erstattede renæssancefacaden i bindingsværk med grundmur.

Rye, Bertel Chr.

ca. 1793 -
prokurator, politiker
Østergade 1

virksom i Næstved o. 1829-45, 1838-39 konstitueret byfoged og borgmester, samtidig (vikarierende?) stænderdeputeret, 1839 - mindst 1941 formand for borgerrepræsentationen, redaktør for Syd-Sjællandske Avis 1839-40 hvori han forklarede: min politiske Troesbekjendelse .. at jeg har stemt og stemmer for fornuftige Reformer. BCR var gift med Marie Bluhme og vel dermed svoger til C.A. Bluhme.