brutalisme 1956-

Vordingborgvej 68
1956-57, 1960, 2005-08
Torvestræde 15
1957
Næstved Sygehus
1957-66
Axeltorv 6
1957-58
Dania 2-8
1959
Næstved Hallerne
1959-60, 1969-70, 1978, 2014-15
Præstemarken 11
1960-61
Axeltorv 5
1960-61
Østergade 10
1960-61
Næstvedparken
1963-64
Kindhestegade 6
1966-67
Jernbanegade 8
1967
Ringstedgade 11
1968-69

Vinhusgade 5
1969/70
Axeltorv 2
1971-72
Vinhusgade 9
1972-73
Birkebjerg Alle 1-11
1972-75
Vadestedet 1
1973
Gardehusarkasernen
1977?
Roarsvej 8
1979-80
Dania 32-42
2001-02
Kvægtorvscentret
2003-04
Nordisk Film
2011-12

Fortsættelse af international funktionalisme. Det er præfabrikerede betonelementer uden megen kamuflage. I DDR hed det Plattenbau, men forbilledet er snarere amerikansk.

Der bygges i armeret beton eller omkring et stålskelet, de præfabrikerede elementer hejses på plads med kran. Indre bærende konstruktioner muliggør lette facader (curtain-wall) lukket med f.eks. glas eller eternit.

De muliggør også højhuse. Gennembruddet i Danmark er Bellahøj fra 1950'erne efter arkitektkonkurrence 1944. Næstved har to.

Æstetisk er det ærlig arkitektur i den forstand, at konstruktionen sjældent skjules.

arkitekter

sanering

er gået hårdt ud over Næstved. Det faste eksempel er Gøyernes Gård, oprindelig en adelsgård o. 1500, efterhånden stærkt ombygget og forfalden, nedrevet 1956. En længe er genopført i Den Gamle By i Århus. Også nedrivningen af Sanders, senere Wilh. Smiths, købmandsgård i begyndelsen af 1970'erne til fordel for forretningskomplekset Nørreport kan beklages.

maj 2024