Præstemarken 11

Præstemarken 11
9/5 2004 kl. 15.12 © pelo

kontorhus, bygget 1960-61 ved arkitekt Peter Karstensen, firma H.C. Friis-Jensen og Johs. Jørgensen, for A/S Dalsøgas. Schermer Nielsen var kondutør, Frits Nielsen murede, Herm. Hansen tømrede. Huset er tidstypisk med fremtrædende beton"bindingsværk", built-up-tag og karrygul stiftmosaik. Ved en ombygning 2006-07 (ikke vist) ved arkitekt Helge Jørgensen for filialdirektør Søren Kamper blev huset koksgråt grovpudset hvorved det helt ændrede udtryk.

Dalsø Flasgas Compagni fik Næstved-afdeling her på Præstemarken 1953 og lukkede den 1972. 1975 indrettedes farvehandel for Brifa, 1986 fagforeningskontor for Husligt Arbejderforbund. En kort tid op til 1997 var huset udlejet til Storstrøms Amt der brugte det til skole for social- og sundheds&hjælpere. 12/4 1999 flyttede Musikstationen A/S ind. Siden 2007 er her bolig.

Præstemarken 11
9/5 2004 kl. 15.13 © pelo