Vinhusgade 9

Vinhusgade 9
20/5 2007 kl. 8.45 © pelo

bygget 1972-73 ved arkitekt Birger Nordsted-Jørgensen efter forarbejde af arkitekt H.T. Højbjerg, Sorø, for advokat Hans Mygind. Bygmestre:

Facadebeklædningen blev ændret 2002/03 ved arkitekt Jens Skak.

Ib Rønne åbnede sin nye forretning Optica i huset 6/9 1973, gaveforretningen Shop-in åbnede 14/12 samme år. Optica flyttede nytår 1976 til Ramsherred 6. Arbejdernes Landsbank købte huset 1979 og åbnede her 31/10, jan. 2018 fraflyttet til Banegårdspladsen 1.

195, gl. 165