byvandring i Næstved
tak til Næstved Kommune ©

byvandring i Næstved

Vi mødes ved P-pladsen på Farimagsvej. Det er næsten altid til at komme af med bilen her, og hvis du kommer med tog, er der heller ikke langt at gå fra Banen, som Stationen hedder på næstvedsk.

Velkommen! Jeg hedder Peter Loumann og er jeres guide. Byvandringens emne er ikke Næstveds største seværdigheder, men derimod nogle temaer i byens historie, mest den nyere, nogle temaer, som typisk også vil gå igen i andre byer.

Den hulvej, vi står i, er den hidtil nyeste gennemgravning af Sandbjerget, fra 1969-70. Sandbjerget er den nordvestligste udløber af Mogenstrup Ås. Sandbjerget lukkede indtil 1870 byen af mod nordøst. På toppen ovre på den anden side af Farimagsvej, mod sydøst, lå Lille Mølle, et af byens mange "vindkraftværker" i gamle dage.

Kähler
Haandværkssvendenes Sygeforenings Stiftelse
alderdomshjem
Næstved Handelsskole
Rådhuset
Amtsgården
Vaabenbrødrenes Stiftelse
Skolen på Jernbanegade
Realskolen
Teknisk Skole
Jernbanegade
Østergade 2, Riddergade 1
Det Røde Pakhus
Riddergade 6
Riddergade 8
Den Gamle Borgmestergård
Ostenfeldtske Stiftelse
Det Gule Pakhus
Kanalgården
Ny Maglemølle
Kompagnihuset
Købmagergade 9
Købmagergade 6
Kirkepladsen Skole
Boderne
Sct. Peders Kirke
Middelalderrådhus
Oberst Schwanes Gård
Vinhuset
boderne
Wittusens købmandsgård
Møllegade 4
Møllegade 8-10
Rådmandshaven
Vinhusgade 13
Kindhestegade 7
Råd-, Ting- og Arresthus
Helligåndshuset
Ringstedgade 6
Bryggergården
Sanders Kaserne
Sanders Friboliger
det første amtssygehus
Tvangsarbejdsanstalt
Ny Ridehus
Kvægtorvet
Farimagsvej 22
Justitsråd Wittes og Hustrus Stiftelse
Farimagsvej 26
Missionshuset Nain

marts 2024