børnedødelighed i Næstved 1872

dødsannoncer i Næstved Avis

20/1
Atter har Gud i sin Naade hjemkaldt et af vore Kjære Børn, Peter 9 1/4 Aar gammel; han samles hisset med sine for 4 Uger siden forudgangne 3 Søskende .. J. Jensen, Værtshuusholder

25/1
.. det behagede den alvise Gud i sin Naade i Onsdags at bortkalde til et bedre Liv vor lille Christine i sit 5te Aar ... Nestved .. Per Andersen, Gaardskarl

25/1
I Mandags og igaar kaldte Herren bort fra os til sig vore to kjære Børn, Christian Frederik og Vilhelmine Caroline. Næstved .. S. Kragerop. F. Kragerop.

1/2
I Tirsdags Morges kaldte Herren bort fra mig min Kjære Datter Marie Karoline Alexandra ... Næstved .. Ane Kirstine Johansen, Enke efter Glarmester Johansen

3/2
.. Gud i sin Alvise Styrelse bortkaldte til et bedre Liv vor inderlig elskede Datter Eleonora, 9 Aar gl ... C.F. Arnholtz, Murer

5/2
Under tunge Lidelser døde Natten mellem Torsdag og Fredag vort kjære Barn Amund Johan ... P. Svane, Sergent

9/2
Atter har vi fristet den tunge Skjæbne at miste et af vore kjære Børn. Vor ældste Datter Anna. Nestved .. Sophie Andersen, Født Nielsen. Peter Andersen, Gaardskarl. (Begravelsen foregaar fra St. Peders Kirke ..)

13/2
I Dag har Herren kaldet et tredie Barn fra os, vor yngste Datter Hansine ... Nestved .. Sophie Andersen, Født Nielsen. Peter Andersen, Gaardskarl.

19/2
I Torsdags kaldte Herren til sig det ene af de to Børn, han havde ladet os beholde, vor elskede Søn, Carl Christian Vilhelm Ingolf, 9 Aar gammel. Nesteved .. S. Kragerop. F. Kragerop.

4/3
.. vor Kjære lille Tvilling Johan den 28de Februar er afgaaet ved Døden ... Nestved .. A. Hansen, Jordemoder. H. Hansen, Møllersvend.

20/6
At vort kjære eneste Barn Julius Petus Laurits Jensen idag er afgaaet ved Døden ... Næstved .. C. Jensen, Værtshuusholder

22/6
Onsdagen den 19de dennes bortkaldte den gode Gud vor elskede lille Anna Johanne Henriette Carlsen, syv Maaneder gammel ... Næstved .. Henriette Carlsen, f. Henriksen. Chr. Carlsen, Skomager

18/7
Det behagede den alvise Gud idag at bortkalde til et bedre Liv, efter flere Dages smertefulde Lidelser, vor inderlig elskede lille Søn Julius Frederik Hans Emil Gustav, 7 Aar gammel .. Næstved .. Hulda Jensen, født von Hagen. Jørgen Jensen, Beslagsmed.

23/8
Det behagede den alvise Gud at bortkalde idag til et bedre Liv, efter flere Dages smertefulde Lidelser, vort elskede lille Barn, Ernst Frederik Ludvig, 3 Maaneder gammelt ... Nestved den 21de Aug. 1872. S. Uepkendanz, født Jørgensen. F. Uepkendanz, Snedker.

31/10
Det behagede den alvise Gud i Mandags Aftes at bortkalde til et bedre Liv efter længere Tids Svagelighed vor kjære Datter Anne Emanuelle Cathrine, 6 Aar gl. .. Næstved .. Chr. Larsen, Skomagermester. Inger Larsen, f. Christensen

11/11
.. vor kjære Søster Jensine Marie Hansen, Datter af afdøde Handelsmand Hans Petersen af Lille Næstved, ved en pludselig Død bortkaldtes den 7de ds. i en Alder af 14½ Aar

Det har langtfra været alle dødsfald der ledsagedes af en annonce i Avisen. I de første måneder af 1872 hærgede en koppeepidemi; det gør næppe året atypisk.