de fattiges kasse

Næstved Avis:

2/2 1861
De Fattiges Kasse ... til 109 forskjellige Familier og eenlige Personer er uddelt 146 Rd. 1 Mk. 8 s.

1/2 1862
I Aaret har de Fattiges Kasse .. uddeelt 95 Portioner til forskjellige gifte og ugifte Familier 112 Rd. 4 Mk. 8 s.

2/2 1863
De Fattiges Kasse .. Uddeelt i Aarets Løb i 79 Portioner til forskjellige Personer og Familier 102 Rd.

15/1 1866
De Fattiges Kasse i Næstved har i Aaret 1865 havt en Indtægt af 86 Rd. 2 Mk. 10 s, og i Understøttelse er uddeelt 82 Rd. til 49 Trængende.

25/1 1868
De Fattiges Kasse i Næstved har i Aaret 1867 ... i Understøttelse er uddeelt 104 Rd. 2 Mk. til 49 Trængende.

11/1 1869
De Fattiges Kasse i Næstved har i forrige Aar havt en Indtægt af 138 Rdl., hvilke ere uddeelte til 72 Familier og eenlige Personer.