Kattebjerg 1

Kattebjerg 1 ca. 1888
ca. 1888, Næstved Museum, udsnit

set fra bagsiden, oppe fra toppen af Jernbanejen, engang mellem 1885 og 1891. 1854/55 købte snedkermester Jens B. Lemvig* stedet af stolemager Schou. Han erstattede straks bindingsværkshuset, 1 etage, 9 fag, med denne lille gård, færdig 1856: grundmuret forhus 21½ etage, baghus i både grundmur og bindingsværk, sidehus mod øst og diverse, bl.a. locummer. 1870 kostede gennembruddet for Jernbanevejen nabohuset t.h. og beskadigede Lemvigs gavl. Resten af 70'erne lå han i strid med Det sjællandske Jernbaneselskab og Næstved Kommune, indtil midten af 70'erne om Undermuringen m.v. af Snedkermester Lemvigs Gavlmur, som Jernbane­selskabet i Henhold til Overrets­dommen skulde lade foretage (NT 14/12 1874), så om skel og hegn.

Lemvig boede selv overfor i Sct. Mortensgade 1. Gården her brugte han til udlejning:

1892 solgte Lemvig gården med en just tilkøbt parcel af skråningen bagved (foto: foran) til murermester Ole Petersen*, Sandstræde, der straks byggede nyt sidehus op ad Jernbanevejen og nyt hjørne-/forhus 5 år senere.

82, gl. 50a