Ramsherred 7

Ramsherred 7 ca. 1892
ca. 1892, E. Arnholtz, NæstvedBilleder 79,493-038

2 gamle forhuse i bindingsværk med opdateringer

Skiftende ejere brugte huset t.v. til udlejning. 1849 eller kort før købte kæmner Hans Peter Kampmann* det. Han flyttede hertil fra Ringstedgade 14 og boede her med familie og tjenestepige til død 1872. 1874 solgte hans enke huset til fuldmægtig G. Hentze der samme år også købte huset t.h. Han etablerede sig her som sagfører 1876 men døde året efter. 1879 flyttede den nyetablerede Chr. Fester* sin sagførerforretning - men ikke privaten - hertil fra Kirkestræde 2. 1887 købte han den samlede ejendom af enkefru Hentze. 1894 rev han den ned og byggede nyt.

Chr. Fester
Chr. Fester, detalje
236, gl. 77,78