Ringstedgades Forlængelse 18-20

Ringstedgades Forlængelse 18-20
ca. 1912, postkort, udsnit, NæstvedBilleder TP,75,158

har jeg fulgt tilbage til 1781. 1827 havde forhuset 8 fag bindingsværk, og stråtag som også sygehuset skråt overfor, endnu tilladt her uden for Ringstedport. Efter flere ændringer var det 1858 vokset til 2 forhuse, stadig i bindingsværk, nærmeste gavl dog grundmuret. Ejeren beskrev det 1858 i en salgsannonce: Det mig tilhørende Leiehuus udenfor Ringsted Port, indrettet til 4 Boliger, med eller uden Have; samt et Stykke af det Huus jeg beboer, nemlig 16 Fag Forhuus, med Baghuus kan erholdes tilkjøbs .. H. Bruun (NA 16/3). Yderligere ombygninger 1885 og 1917. Hvornår den iøjnefaldende snoede skorsten kom til, har jeg ikke opklaret.

Her var snedkeri 1801-83, -1842 ved Hendrik Bruun, så sønnen Hans Fr. Bruun (d. 1885)*. Han drev møbel- og ligkistemagasin, Fru Cecilia Bruun f. Sorterup drev dameskrædderi - død 1871/72 da datteren Elise Petersen, Købmagergade 15, arvede håndteringen. I husstanden indgik o. 1850-55 også svigermor, enkefru Christine Sorterup, f. Payngk (død 1858), tilflyttet fra hjørnet Østergade Riddergade. Bruun ejede og boede i gården - død 1885. Svigersønnen bødkermester Johan Fr. Petersen overtog 1883 gården som han ejede men ikke boede i -1918.

Ejeren lejede ud, både til beboelse og erhverv

Da gasværket åbnede 1862 ansøgte Bruun vedholdende om forsyning, også med gadelys, men fik afslag af Hensyn til de paagjældende Bygningers Fjernhed (NA 29/9 1862), derefter henholdende svar (1870). Først da fysikus Knudsen* 1875/76 byggede sin villa inderst på den anden side af vejen, kom der skred i sagen. 1882 blev forsyningen forlænget ud til tvangsarbejdsanstalten overfor og vel også hertil. I hvert fald var ønsket opfyldt da billedet blev taget.

Byrådet 13/9 1906 (NT 15/9):
En Møddingspøl.
Afløbsforholdene fra Bødkermester Petersens Ejendom i Ringstedgades Forlængelse var i en mildest talt slet Forfatning, idet der fandtes en hel Indsø af Møddingvand ..
Formanden: Forholdene derude er ganske forfærdelige. Der maa gøres noget for at faa dem ændrede, og det maa gøres snart.
Fester: Brolægningskommissionen og Sundhedskommissionen maa i Forening undersøge Forholdene ..

1923 købte tømrermester P.F. Christensen* henne i nr. 32 husene til nedrivning for nybyggeri. Materialerne solgte han på auktion oktober 1923.

I baggrunden møllen.

3, gl. 84, mrk 270