Ringstedgade 7

Ringstedgade 7 ca. 1910
E. Arnholtz ca. 1910, NæstvedBilleder 2007,273-57

Købmand Jacob Salomon* drev forretning her senest 1847. 1849 købte han gården; de flg. år ombyggede han forhuset i grundmur uden at det ændrede meget på udseendet. 1862/63- havde han også Justérkammerets udsalg af veje- og måleredskaber. 1877 overdrog han forretningen og gården til sin søstersøn, svigersøn og handelsbetjent Herman B. Sommer*; han blevet enkemand 1911 og boede her med husbestyrerinde, kommis, gårdskarl og kørekarl. Han drev forretningen til død 1916.

NT 2/10 1898
NT 2/10 1898

Den var af den traditionelle alsidige slags, som det bl.a. ses af boets salgsannonce: Handel med Kolonialvarer, Kul, Korn, Foderstoffer, Frø o.s.v. (NT 8/10 1916). Det lykkedes ikke at få den ført videre. I baggr. t.h. anes nr. 9 med Dansk Hatte- og Skotøjsmagasin ved Valius Høyer* 1904-. Han købte 1916 nr. 7 af boet efter Sommer og rykkede ind i lokalet med fodtøj. Forretningen var her -1927, Høyer -1930.

NT 6/11 1911
NT 6/11 1911
NT 3/9 1914
NT 3/9 1914

I forgr. t.v. skimtes nr. 5. Det er ingen ny (u)skik at rykke en del af varelageret ud på gaden. Her er det I.V. Larsen*, en omrejsende uldjyde fra egnen mellem Herning og Holstebro, der 1876 åbnede uldvare- og trikotageforretning. 1907 trak han sig tilbage og overdrog forretningen til et aktieselskab der ansatte Peter "I.V." Andersen*, også fra Herning, som bestyrer. 1916 købte Peter I.V. forretningen, 1930 købte han nr. 7 af Høyer og udvidede den vej. Peter I.V. drev forretningen - død 1963. IV magasinet ophørte 1965.

NT 24/4 1876
NT 24/4 1876

Ringstedgade 5-7

Ringstedgade 5-7
16/5 2003 kl. 13.35 © pelo

2003 efter flere ombygninger, især 1931 og 1959-60 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for købmand Peter "I.V." Andersen.

144, gl. 105