Ramsherred 4, Skomagerrækken 10

Ramsherred 4, Skomagerrækken 10-12, 1890
1890

1890/91, kort før nedrivning 1891 og genopbygning i grundmur. Forlængelsen t.v., nu Ramsherred 4 står allerede med facade i grundmur. Fra 1810 nævnes også et lidet baghus 1 fag til locum, fra 1855 egen vandpost.

1856 flyttede børstenbinder og kurvemager Jens Jacobsen fra Kindhestegade hertil med forretning mod Skomagerrækken (t.h.), også med kurve og legetøj. Efter hans død 1868 fortsatte hans enke Petronille virksomheden ved en duelig Svend. 1881 købte hun gården. Butikken t.h. må være hendes. 1891 solgte hun gården og lukkede forretningen. Hjørnet blev straks revet ned og erstattet af nyt.

NT 15/2 1891
NT 15/2 1891

Sådan var gadebilledet overvejende i den førindustrielle købstad: overkalket bindingsværk i 1½ etage med tegltag.

Skomagerrækken 8

huset ca.1920
ca. 1920, starbas.net N-B 7700

blev kaldt det skæve hus fordi facaden ikke fulgte byggelinjen. Beværterne boede her også:

NT 14/5 1907
NT 14/5 1907
Tak til Jan Egeberg, Peter Kyhl og Mette Enevoldsen
4: 255, gl. 135a
10-12: 255, gl. 135
8: 256, gl. 135b