Apotekergården

Apotekergården
7/10 2005 kl. 16.34, © pelo

Forhuset blev fornyet i grundmur 1853. Side- og baglænge står stadig. Her baglænge / vestfløj, Apotekerstræde 6, bygget eller genopbygget efter brand 1722, over dør i gård står 1759. Restaurering ved arkitekt Jørgen B. Rasmussen afsluttet 1983. Kvistene er en nyskabelse fra denne ombygning med inddragelse af tagrummet.

Her er lægepraksis siden 1983.

Apotekergården
8/9 2002 kl. 17.02, © pelo
Apotekergården
25/5 2006 kl. 11.37, © pelo
Apotekergården
10/3 2007 kl. 12.17, © pelo

Den brede kvist er fra begyndelsen af 1980'erne.

Apotekergården
4/9 2001 kl. 11.19, © pelo

Over døren: ANNO 1759

Apotekergården
19/5 2008 kl. 18.12, © pelo

sidelænge / sydfløj, Apotekerstræde 4, genopbygget efter delvis brand 1722, restaurering ved arkitekt Jørgen B. Rasmussen afsluttet 1983

Apotekergården
5/9 2001 kl. 8.42, © pelo

Facadens førstesal blev 1950/51 beklædt med lodrette brædder indtil restaureringen i begyndelsen af 1980'erne igen frilagde bindingsværket.

Næstved Apothek er oprettet 1640, men virksomheden var indstillet 1650-69. 1696 flyttede apoteker Gerhard Tølner det til den daværende gård her som han overtog efter afdøde byfoged Peder Nielsen. Fra begyndelsen indgik ret til at holde vinkælder i bevillingen, men Tølners bevilling udvidedes til egentligt gæstgiveri. Fra hans tid findes beretninger om at selv ansete borgere, som byfoged Niels Krabbe, byskriver Fr.Chr. Winther, købmand Wilken Hornemann og kaptajnløjtnant Rosenpalm under beskænkning her gerådede i håndgemæng og endda skyderi.

Apotekere her:

Litt.:
Hans-Otto Loldrup (red.): Næstved Løve Apotek, Næstved 1992

222(a), gl. 128