Axeltorv 5

Axeltorv 5 ca. 1860
beg. af 1860'erne, NæstvedBilleder 79,493-013

Den oprindelige bindingsværksgård gik i dybden og havde typisk for tiden forhus mod Kirkepladsen og baglænge mod det nuværende Axeltorv. Ejere og beboere var fine folk: Omkr. 1736 konferentsrådinde Eggers, o. 1753-61 hendes tvende frøken døtre von Eggers der levede standsmæssigt med en tjener og to tjenestepiger. 1781-82 blev gården delt i to og helt ombygget for rådmand Evald Wulf* der to år senere også byggede sin store gård skråt overfor, nu Axelhus. Den største fik nu forhus mod Axeltorv: en etage i bindingsværk med gennemgående frontispice (facadegavl) over 3 fag og med port, til hver side 3 høje palævinduer og en kvist, alt symmetrisk. Også de følgende ejere og beboere var folk af stand:

Købmand Iver Nicolai Witte* ejede gården senest 1827 og boede her senest 1834. Han var konstitueret postmester fra 1826, postmester 1830-64 hvorved gården blev posthus. Postvognene tog sig også af personbefordring. 1862 nævnes ankomster kl. 12 1/4 og 4 1/2 nat. Postmesteren steg i graderne: Senest 1845 kunne han kalde sig kancelliråd, 1850 justitsråd. 1845 omfattede hans husstand fru Mariane, datteren Henriette (17), 1 indkvarteret secondløjtnant (skønt han som postmester ellers var fritaget for pligten til indkvartering), en postfuldmægtig, en kontorist, 8 tjenestekarle og 2 -piger. Witte var den sidste der selv lagde gård til postmesterembedet: 1865 blev en ny fløj af Vinhuset fast posthus med embedsbolig.

Sjællandsposten 19/10 1839
Sjællandsposten 19/10 1839

Datteren Henriette (1826 - 1904) giftede sig med Emil Fix* (nedenfor) der overtog gården og efter sin død kom til at lægge navn til den.

butikker

Hindings Boghandel 1892
af ann. i NT 14/10 1892

Emil Fix* åbnede 1865 den første butik i huset, og kom senere til at lægge navn til det. Hans Sortimentsboghandel, papir- og musikhandel, lejebibliotek og bogbinderi lå, som det ses, t.v. for porten. Den blev fra 1/11 1891 videreført af Carl Hinding*, der 20/4 1900 flyttede den to numre t.h. til den nybyggede Ferdinands Gård.

Der blev en butik mere til udlejning, helt t.h., hjørnet mod Pølsestræde:

1904-30 var der en ny bog-. papir- og musikhandel i lokalet:

Senest 1901 - 1905 var her gartneriudsalget Import ved gartner Henrik Boeck*. Han flyttede hertil fra Ramsherred-Jernbanegade hvor gartneriet var under udstykning. 1901 boede han her med en husbestyrerinde. Sidst i 1905 flyttede han til sin nye gård, Hjultorv 6. I sidehuset mod Pølse­stræde boede hattemager P. Hansen 1892 - mindst 1906 med familie.

Fixhus

1904/05 købte glarmester J.A. Pedersen* gården af boet efter enkefru Fix. Han lod sidehuset mod Pølsestræde nedrive og byggede nyt, ligeledes facaden mod Axeltorv der blev erstattet af butikker. Han kaldte gården Fixhus.

Fixhus 1910
E. Larsen Demuth 1910, NæstvedBilleder 1997,204
NT 13/10 1913
NT 13/10 1913
NT 17/2 1917
NT 17/2 1917

På kvisten var der fotograf 1905-58: Centralatelieret

Omkr. 1906-25 i side-/baghuset vognmand, droscheholder Chr. Larsen med familie; fruen tilbød fransk vask og strygning.

Gården blev revet ned 1959.

265, gl. 211b