Fæhuset

Kompagnihuset, facade mod Kompagnistræde
24/8 2006 kl. 16.49, © pelo

facade mod Kompagnistræde

Bindingsværkstilbygningen op mod Kompagnihusets nordøstgavl, Fæhuset, nævnes i sin nuværende form første gang 1761 og er dendrokronologisk og byggeteknisk dateret til ca. 1750. Den havde en mindre forgænger fra 1600-tallet.

Oprindelig var Kompagnihusets nordøstgavl fri. Her var indgangen til huset: to døre, en højtsiddende til hovedetagen og en forsænket til den høje kælder. 1682 nævnet et tilbygget kalchhuus her, fire fag udmuret bindingsværk i en etage, lavere og smallere end det nuværende, dets spor er fundet i hovedhusets gavl. Rasmus Nielsen har villet datere det til ca. 1612 og identificere det med det Johanne Dragers Hus der nævnes 1649, men det er der ikke enighed om.

Det blev ca. 1750 erstattet af det nuværende, også fire udmurede fag, men større, i hovedhusets fulde bredde og højde. Begge huse fik fælles tag, hvorved kamtakkerne afmonteredes, i hvert fald her i nordøstgavlen, men formentlig i begge gavle.

Kompagnihuset, facade mod Møntergade
18/4 2008 kl. 9.26, © pelo

facade mod Møntergade

283, gl. 238