Farvergade 2, Kirkepl. 6

Farvergade 2, Kirkepl. 6
1904, starbas.net N-B 360

14 fag bindingsværk mod Farvergade (t.v.), 5 fag med port mod Kirkepladsen (t.h.), alt i en etage. Det var fra ca. 1790, men ejendommen kan følges tilbage til 1682. Nedrevet 1915.

I overensstemmelse med Farvergades tradition har her været forarbejdning af skind, læder og tekstil: Omkr. 1682 Niels Bundtmager, Niels Mogensen Skinder og Jacob Wedsel Wefuer. 1726-42 var her skrædderi, 1744-69 handskemager Peder Nielsen, fra 1780'erne til 1873 feldberederi - dvs. en form for garveri, der bruger fedtstoffer i stedet for garvesyre; førsteleddet er en forvanskning af det tyske Fell der betyder skind

Omkr. 1870 drev kommissionær Jens Christian Spangenberg privatskole i gården, men han flyttede oktober 1871 til Ramsherred.

Høker og kommissionær Hans Petersen (d. 1897) købte gården 1874 og åbnede året efter detailhandel på hjørnet. Senest 1878 kørte han kommissioner mellem Næstved og København, midt eller sidst i 80'erne blev han vognmand. 1890 indgik en tjenestekarl i hans husstand. Hans enke Karen Marie Petersen (1837 - 1910/11) drev virksomheden 1897-10/11, o. 1915-16 deres søn Frederik Petersen (1866-1950) der rev ned og byggede nyt.

Mor og derefter søn var også postkontrahenter o. 1901-21, o. 1901 samtidig med Carl Lundstein*. Omkr. 1906-16 boede postkusk Niels Peter Petersen i gården med familie og egen husstand. Gården lå bekvemt ved siden af posthuset (1 side frem). men funktionen var kun en skygge af det tidligere Lundsteins postholderi. Kontrakten omfattede vist kun kørsel til Karrebæksminde og udbringning af pakkepost.

Detailforretningen videreførtes 1888 - mindst 1910 af Niels Ebbe Christoffersen (f. 1847); han boede i gården, 1906 med kone og 4 børn, blandt dem snedkersvend Peter Christoffersen* der 1911 etablerede sig i Grønnegade 37, men ingen medhjælper. Forretningen fortsatte i det nye hus.

Litt.:
Chr. Hermansen: Fra et gammelt Felberederhjem i Næstved, Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 20. Aarg. 1931.
Farvergade 2 - et ganske almindeligt hus; Bygningsregistrering, udg. af Næstved Museum, 1986.

187, gl 189