Sct. Peders Kirkeplads 1, 1870
1870, starbas.net N-B 2544, udsnit; også postkort

Sct. Peders Kirkeplads 1

1682 lå her et bindingsværkshus på 9 fag i 2 etager. Det er 1736 afløst af to: t.v. fire fag i to etager, t.h. seks fag i to etager. Det venstre er 1761 vokset til fem fag, men har mistet overetagen - som adskillige af Næstveds huse på den tid. Hermed har de nået den nuværende grundplan og højdeforskel og står ret uændrede det flg. ca. halvandet århundrede, kun renoveres huset t.h. 1805 for kancelliråd og borgmester Evald Wulf* der ejede dem begge o. 1791-1811 og samlede dem til én ejendom.

Omkr. 1736-53 ejede Bartholomæus Cortnum, organist ved Sct. Peders Kirke, gården t.h., som han beboede med frue, tre børn og tjenestepige. 1761 sad enken tilbage.

Kancelliråd Wulf boede selv i sin anselige gård lige om hjørnet, men han ejede flere ejendomme til udlejning, denne -1825. Typisk for den tids integrerede by var klientellet ganske blandet. 1753 da Evalds far Jonas Wulf forbigående ejede huset t.v., finder vi der consumptionsbetjent Brix Rasmussen med familie og "Ambrosius, hvis profession det er at betle, hvis hustru ernærer sig ved at spinde". 1787 bor kobbersmed Sigvardt Neergaard med kone og tjenestepige her, 1801 handelsmand Magnus Bernhardt Siemsen med familie og tjenestepige - samtidig med Joseph Le Gros, fransk sprogmester, og Georg Zoëga, klaver-informatør.

Her var spækhøker senest 1827 - 1850/51

der begge ejede gården. 1851 købte manufakturhandler Jacob Hansen (d. 1885) den af boet efter Lars Christensen. Jacob Hansen brugte gården til udlejning, han boede og drev manufakturforretning henne i nr. 3. Han gik fallit i slutningen af 1866. Alligevel åbnede han året efter her i gården en garn-, tråd og broderihandel som han drev -1880.

Naboen t.h. vinhandler Georg Lorange* købte gården 1882. 1886-87 fornyede han det høje t.h. Det lave t.v. stod i skiftende forklædning -1962:

Telefonnøglen 1960
Telefonnøglen 1960

203, gl. t.v: 153, t.h.: 152