Kirkestræde 2 ca. 1872
ml. 1870 og 1873, udsnit, NæstvedBilleder 2007,252-09

Kirkestræde 2

kan følges tilbage til 1682. Endnu 1736 var gadelængen pakhus. I ældre tid var det almindeligt med erhverv til gaden og bolig bagtil.

Omkr. 1736-61 ejede og beboede overformynder Michael Schorler gården, så fulgte byskriver Willads Lynge og o. 1781-1801 handelsmand Christian Stenicke, o. 1810 hans enke, o. 1827 løjtnant Johan Chr. Stenicke, måske en søn. Så blev der værthus, også her, o. 1834 ved billardholder Svend Nordberg.

Fra 1844/45 var her farveri ved Thor Chr. Obel*. Han boede her med familie, husjomfru, 2-4 tjenestekarle, et par tjeneste­piger og 1-2 farversvende, 1860 også en farverdreng på 16. Hans skilt ses over døren. 1873 gik han fallit, gården kom på tvangsauktion. Køber var snedkermester Ypkendanz der rev den ned og byggede nyt, færdigt 1875.

Tyende er oftest unge ugifte, mest piger. Således ikke her i huset. Hos Stenicke (59) og fru Johanne (62) finder vi 1787 Ane Dorthe Lindholdt, 45, ugift. 1801 er Johanne væk, Ane Dorthe er avanceret til hustru og de har fæstet en ny stuepige, enke på 46. Ane Dorthe arver huset kort efter. Også farver Obel holder sig 1860 en midaldrende husjomfru.

Også på anden måde er beboerne lidt atypiske: 1787 bor Mariane von Bülow her med indtaget fattigbarn Ana Lampregt (10) og tjenestepige. Skønt kun 33 er Mariane enke, efter justitsråd von Bülow, Vestindien. 1840 er her to husstande. Den ene er toldbetjent Gries med kone og to børn, ingen tjenestefolk - dengang en ufuldstændig husstand, nu en kernefamilie. Den anden består af ene kvinder: ungdomslærerinde Hanne Irgens, 48 og ugift, med en tjenestepige på 17 og asylbestyrerinde madam Föns, 55 og enke, med datteren Augusta på 20 og en tjenestepige. Fem år senere er damerne Föns væk, frk. Irgens er her stadig, med samme tjenestepige.

Den ukendte fotograf stod på den anden side af Axeltorv. T.v. ses hjørnet af Hornemanns gård, t.h. lidt af Axeltorv 8.

227, gl. 149