Møllegade 4

Møllegade 4 ca. 1915
ca. 1915, E.Arnholtz, 2007, NæstvedBilleder 272-12

Vægterhuset. Et notat fra Fredningsstyrelsen 1985 fører det tilbage til 1600-tallet. Beskrivelsen i grund­taksationen 1682 passer da også med det nuværende hus, 6 fag, tavlemuret til gaden, klinet til gården, blot havde det dengang 2 loft (etager). Brandtaksationen 1736 omtaler allerede huset som ganske gammel bygning og tildels forfalden. Det blev der rettet op på senere i århundredet, men samtidig, mellem 1761 og 1781, mistede det overetagen, som det skete med så mange af byens huse ved den tid. 1918-44 var huset fredet. Den lille trætrappe op til gadedøren ses også på gamle fotos af andre småhuse i Møllegade og byen i øvrigt.

Dokumenterne omtaler det som hus, ikke gård: Der har aldrig været side- eller baghus. Det er typisk for småhusene i Møllegade. Også at det for det meste ikke var ejer-, men lejebolig. 1682 ejedes grunden af Københavns Hospital, huset af en Miehell (eller Michell) Arendtsen Sidst. Før 1781 var ejeren købmand Claus Brysting, en af byens store ejendomsbesiddere, o. 1781-91 købmand Hans Christian Misleth, o. 1801 købmand Peder Aaris, o. 1810 købmand og vinhandler Sorterup og o. 1860-77 konsul Wittusen overfor, der også ejede andre ejendomme i byen og i Møllegade; i huset her indlogerede han sin gamle mor o. 1850.

Beboerne var typisk små håndværksmestre:

Vægterhuset har navn efter vægter Peder Andersen (1836 - 1917) der boede her o. 1901-16. Næstveds korps af vægtere, i 1913 4 mand, blev 1919/20 erstattet af politibetjente; kommunen tildelte Vægterne et Gratiale en Gang for alle paa 200 Kr. hver ved deres Afgang (SS-D 23/3 1920).

Arbejdsmand Karl Chr. Nielsen med familie boede her senest 1921 - 1947/48, de sidste år som aldersrentenyder.

Møllegade 4
11/9 2006 kl. 12.11 © pelo

1977 istandsatte ejeren tømrermester Frede Knudsen det gennemgribende med udskiftning af bindingsværket.

Tak til Nils Mynster Ivarsson
161, gl. 169