Østergade 20

Østergade 20 ca. 1915
ca. 1915, E. Arnholtz, NæstvedBilleder 2007,272-24

med 2 forhuse, det nærmeste, t.v., i 2 stokværk fra 1733.

Brændevinsbrænder Niels Christian Nielsen* købte gården 1811 og flyttede hertil fra Vordingborg. Efter hans død ca. 1836 videreførte hans enke Juliane, født Hjort, brænderi og værtshus. 1842 udlejede hun brænderiet; det ser ud til at være ophørt kort efter. 1855 afstod hun gården til sønnerne N.C.J. Nielsen* (d. 1881) og P.C. Nielsen der drev købmandsforretning fra senest 1845. 1860 omfattede hans husstand også kone, svigemor, lillebror Christian som handelsbetjent, lillesøster Caroline Dorthea som husjomfru, handelslærling, 3 tjenestekarle og 2 -piger. N.C.J. havde giftet sig med snedker Sorterup*s enke Johannne f. Meden og derved arvet flere ejendomme. 1867 købte han lillebror ud. Efter fru Johanndes død 1863 giftede han sig igen. Husstanden boede fra senest 1870 i baghuset. Enkefru Rasmine Nielsen (f. 1830) ejede stadig gården til død 1916 da hun boede i side-/baghuset. Hendes niece Julie Boller ejede gården til mindst 1944.

Nielsen seniors svigerfamilie drev lysestøberi her, o. 1834-40 Hans Christian Hjort, o. 1845-50 Jens Hjort, o. 1859-62 dennes enke Christiane Sophie Hjort. Fhv. købmand Otto Lunau (1859 - 1950) boede i et sidehus o. 1911-38, fraflyttet til København; 1911 var han handelsmedhjælper hos Lauritz Hansen* i nr. 18, 1916 var han vejer og måler, men han drev også vognmandsforretning.

NT 27/9 1900
NT 27/9 1900

Nestved Tegneskole

begyndte her 1832, grundlagt af pastor P.A. Thomsen (død 1853). Arkitekt Georg Kretz* var leder og eneste faste lærer. 1849/50 flyttede den til Kirkepladsen 5 hvor den blev lagt sammen med skrive-/ søndagsskolen. 1869 blev den Næstved tekniske Skole. 1900 var her igen skole som det ses af annoncen t.h.

NT 13/11 1869
NT 13/11 1869

Småhandlende og håndværkere

lejede sig ind:

NT 31/10 1884
NT 31/10 1884

Revet ned 1955. Næstved Tidende 3/3: Her har Forholdene længe været af en saadan Art, at Huset til Gaden ikke kunde beboes. Arkitekt Johs. Tidemand-Dal der målte det op før nedrivningen, daterede det til 1733. Ved nedrivningen blev der skabt gennembrud til P-pladsen bag ejendommen.

efterfølger

Østergade 20
19/10 2003 kl. 10.13 pelo

bygget 1959 ved arkitekt H.C. Friis-Jensen for brdr. Blum Hansen. Kaj Blum Hansen (1902-68) flyttede sin boghandel hertil fra nr. 18. Den lukkede 1970. Lokalet indgik så i supermarkedet i nr. 18. Facaden blev muret til: Her er bymidten slut!

137, gl. 18