Østergade 9-11, baghus

Østergade 9-11, pakhus
3/9 2008 kl. 15.18 © pelo

Købmand N.A. Lunds* pakhus fra 1831, forhøjet med en etage til kornmagasin 1844. Venstre del i grundmur er tilbygget 1853. 1980 restaurerede arkitekt Christian Scheibel huset og indrettede tegnestue på førstesalen. Efter yderligere gårdrydning og istandsættelse senere i 80'erne er her boliger.

Købmand Niels Andreas Lund ejede gården 1826 til sin død 1858, sønnen Hans Casper Lund -1870 da han solgte til købmand Anker Jensen*.

NT 1/2 1870
NT 1/2 1870
Østergade 9-11, pakhus
5/9 2003 kl. 14.11 © pelo

Købmand N.A. Lunds* initialer og byggeår.

Østergade 9-11, pakhus
7/8 2008 kl. 8.43 © pelo

set fra gården Krumport 8. Sidefløjen t.v. er tilføjet senere, måske efter at N.A. Lund* 1858 købte en del af gården i Krumport.

fyldholt

Østergade 11
7/8 2008 kl. 8.47 © pelo

Vognmand og kolonialhandler Ole Severinsen* bygge nye forhuse 1910-13. Disse udskårne engle ses over porten til gårdsiden. De har renæssance- eller barokpræg. De ligner meget nogle fyldholter fra Hornemanns Gård, nu udstillet på Næstved Museum. Men motivet var en kliché i 1600-tallet. Jeg har ikke kunnet opklare, om de stammer fra Hornemanns Gård eller fra et andet af periodens forsvundne huse, f.eks. et tidligere hus her eller Østergade 17, eller om bygherren har moret sig med at lade en træskærer efterligne motivet.

Nedenfor ser du en af englene tættere på.

Østergade 11
7/8 2008 kl. 8.47 © pelo

9: 70(,71), gl. 7
11: 70a, gl. 7