Daases gård

Daases gård ca. 1890'erne
ca. 1890'erne, foto Christensen & Co., Næstved Museum TP,59,121

Ringstedgade 16, Grønnegade 20-22, 4 længer i bindingsværk, kan følges tilbage til 1682. Ved midten af 1700-tallet blev længen mod Ringstedgade der ses her, reduceret fra to etager til én, som det skete for flere gårde ved den tid, ved om- eller nybygning. Forhuset mod Ringstedgade blev ændret flere gange, især 1913 ved arkitekt Georg E. Andersen.

Her var værtshus o. 1781-1801, o. 1781-98 ved Niels Hansen Møller.

Daase'rnes købmands­forretning kan følges 1799-1955, 4 generationer

Senest 1847 - 1916 ejede familien Daase også Ringstedgade 17 overfor hvor de brugte gården som tømmerlager. Forretningen, eller en tilsvarende, blev o. 1960-70 fortsat af Chr. Petersen, især med brændsel og grovvarer.

hjørnet Ringstedgade Grønnegade 1972
starbas.net B.5853

hjørnet 1972

I forhuset mod Ringstedgade (helt t.v.)var der i årenes løb mange butikker, bl.a.:

Forhuset blev efterhånden et uforbederligt rod, men gavlen mod Grønnegade og fløjen med port mod Grønnegade blev stående i bindingsværk. Dem restaurerede Brd. Christensen 1980-81. Kommuneatlas Næstved (1991) markerede dem med høj bevaringsværdi. Arkitekt Helge Jørgensens første forslag fra 1989 og 90 bevarede både dem og Grønnegade 20-22. Alligevel dømte en lokalplan fra november 1992 dem til nedrivning.

Grønnegade 20-22

var del af Daases gård. Her boede 3 selvstændige med virksomhed overfor:

Tak til Lilli Christensen og Næstved Museum
Ringstedgade 16: 9, gl. 89
Grønnegade 20-22: 10, gl 63-66
18: 11, gl 67