Axeltorv 4

Diskontobanken 1937-67
tegning fra Diskontobankens © annoncer i 60'erne
ukendt illustrator, sandsynligvis husets arkitekt, Urban Hansen-Reistrup

Næstved Diskontobank købte jan. 1936 Nandrups* gård, rev forhuset ned og byggede ny 1936-37 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup*. Forud gik en arkitektkonkurrence med deltagelse af de lokale arkitekter Hansen-Reistrup*, Beldring* og Tidemand-Dal og de københavnske Palle Suenson og Georg Pfaff. Entrepriser:

Banken flyttede hertil fra Ramsherred 3, indvielse 21/8 1937. Huset vakte opmærksomhed med byens første elevator.

Ved salget betingede Nandrup sig, at der i det nye hus blev plads til at hans førstemand gennem 21 år Einar Iversen (1894 - 1954) kunne fortsætte detailforretningen som Nandrups Eftf., stadig på hjørnet men nu orienteret mod Torvestræde. 1953 blev den overtaget af Bo Stener Jørgensen (1929-93), der i forbindelse med Diskontobankens udvidelse med Torvestræde 2 rykkede derom maj 1967. Ovenpå var der lejligheder som banken selv i begyndelsen ikke brugte meget:

Ellers lejede banken ud:

T.v., i skygge, Torvestræde 2 som det så ud fra 1907 til ombygning 1967-68. Her fortsatte Chr. Jessien*; 1934/35 flyttede han selv to huse hen ad Torvestræde med isenkram, mens sønnen Ulrik Jessien fortsatte her med glas og porcelæn. De 2 forretninger blev slået sammen 1942, men Ulrik Jessien boede her stadig 1948. Endvidere:

1967-68 lod Diskontobanken huset erstatte med det nuværende Torvestræde 2.

Næstved Diskontobank etableredes 1871 på initiativ af ex.jur., assurandør S.P. Hansen*, der også havde grundlagt Brandassuranceforeningen af 1848, og købmand Fr.L. Brandt* ved en splittelse af Industribanken. Stiftelsen skete 9/8 på Hotel Vinhuset. Forløbet genspejler datidens politiske fronter således at Industribanken snarest associeredes med Venstre, Diskontobanken snarest med Højre, hvis partiblad, Næstved Avis, da også var repræsenteret med redaktør A.C. Bang* som formand for repræsentantskabet indtil 1879. S.P. Hansen kom med i den første direktion sammen med købmand Brandt og proprietær H. Lage. S.P. Hansen sad som den faktiske leder til sin død, 94 år gammel.

Banken begyndte i lejede lokaler, først i Ny Gjæstgivergaard, det senere Hotel Dania, fra 1874 på Hjultorvet 1, indtil den 1889 fik sit eget hus Ramsherred 3. 1937 flyttede den så hertil hvor den har udvidet flere gange.

Diskontobanken kom i vanskeligheder ved købmand Martin Weekes* delvise krak 1879 og måtte overtage husrækken Østergade 2 - Riddergade 3; 1884-85 lod den Riddergade 3 restaurere. Banken kom heldigt gennem den umiddelbare efterkrigstids bankskandaler, men 1954 måtte den gennem en rekonstruktion med deltagelse af andre banker og Næstved Kommune. Årsagen var et større engagement i røremaskinefabrikken Elmix der gik konkurs samme år. Sagen afsluttedes dec. 1956 med dagbøder til bankens tidligere bestyrelse og revision. Banken kom hurtigt til kræfter.

Diskontobanken overlevede de store bankfusioner o. 1990. 1998 fusionerede den med S.P. Hansens* Brandassuranceforening af 1848 der blev til 1848 DiBa Forsikring og etablerede DiBa Bolig i Vinhusgade. Efteråret 2003 skiftede den navn til DiBa. En udvidelse med Axeltorv 5, Kirkepladsen 9 og Købmagergade 7 samlede alle aktiviteter her i bymidten. 2014 indgik DiBa i Sydbank.

Axeltorv 4
18/4 2008 kl. 18.01, © pelo

T.v.: Torvestræde 2 (se skillelinjen på førstesalsvinduernes underkant), bygget 1967-68, også ved Hansen-Reistrup. 2005-06 byggede banken et nyt sidehus t.h. ved arkitektfirma hs white.

Facader, vinduer og indgangsparti har gennemgået mindre ændringer, 1967-68 samtidig med nybygningen af Torvestræde 2, 1974 ved arkitekt Gustav Petersen, 1982 ved arkitektfirma B. Nordsted-Jørgensen og Helge Jørgensen og 2005-08 ved arkitektfirma hs white. Ved sidstnævnte ombygning er indgangspartiet ført tilbage til nær det originale med Hansen-Reistrups dobbeltdør af kobber og messing, og facaden er fuget, så at de opr. dybe fuger forsvinder og murstenene står mere dæmpet.

I forgrunden Bjørn Nørgaards skulptur Talbrücke Tiefland, udført for Næstved Kommune og Næstved Diskontobank, afsløret 1/11 1994. Efter balladen med Kultstenen var byens borgere på forhånd skeptiske.

DiBa, sidehus
26/3 2007 kl. 10.29, © pelo

sidehus

bygget 2005-06 (indviet 23/9) ved arkitektfirma hs white for DiBa. Her facade mod gård.

Torvestræde 2
30/8 2001 kl. 8.22, © pelo

Torvestræde 2

bygget 1967-68 ved U. Hansen-Reistrup for Diskontobanken. I baggrunden Axeltorv 4. Historisk og også nu er de to huse dele af samme gård.

Ombygningen 1967-68 var reelt en nyopførelse. Den blev taget i brug 24/6 1968.

I forbindelse med Diskontobankens udvidelse rykkede købmand Bo Stener Jørgensen maj 1967 herhen. Han lukkede 1989. Dermed forsvandt den sidste rest af Nandrups købmandsgård.

Torvestræde 2, gårdside
14/9 2001 kl. 15.34, © pelo
tak til René Beyer, DiBa
264(a), gl. 142