Farimagsvej 65

Farimagsvej 65
16/8 2006 kl. 17.22 © pelo

hjørnet af Helgesvej (t.h.), bygget 1952-53 til Næstved Handelsskole ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for Næstved Handelsstandsforening med 10 klasseværelser omkring en central aula, lejlighed til pedellen, kontorer, lærerværelse, frokoststue og bestyrelsesværelse. Ved foreningens 75 års jubilæum 1958 opsattes NÆSTVED HANDELSSKOLE i forgyldte bogstaver på facadens midterparti.

Hovedkræfter i arbejdet var T.A. Meding og Wilh. Smith*. Handelsstandsforeningen traf den endelige beslutning om byggeriet på sin generalforsamling 8/1 1952, der var rejsegilde i august samme år og indvielse 5/3 1953.

1/1 1966 blev skolen en selvejende institution. Skolen voksede fra huset som den fra midten af 60'erne måtte supplere med et par nabovillaer, fra midten af 70'erne med barakker og lejede lokaler i Nørreport. 1977 stod 1. etape af en ny handelsskole i Holsted Nord færdig, fra 80'erne lejede handelsskolen også lokaler i den tidligere realskole.

1995 købte Næstved Kommune huset her og gjorde det samme år til Lille Munkebo, anneks til Munkebo overfor med 15 plejehjemspladser. Vist samtidig med udvidelsen ved siden af ombyggede kommunen huset, bl.a. med nye vinduer. Plejehjemmet i huset ophørte 2005/06, og huset ombygges nu til midlertidige kontorer for den kommunale forvaltning.

Sydgavl

Farimagsvej 65, sydgavl
5/8 2007 kl. 16.20 © pelo

Mekaniker og kørelærer Otto Møller købte grunden 1912-13 af boet efter konsul Sabra* og havde værksted her 1913 - mindst 1940, fra 1931 med benzintank. Han boede 1925- på Kildemarksvej 27.

1942 købte Handelsstandsforeningen grunden her tæt ved bymidten og banegården til handelsskolen. Omkr. 1943-44 lejede den ud til Thietje's Fiskerøgeri. 1946 fik den Tilladelse til at nedrive Værksteder og Skure her (NT 16/3). Men i de kapital- og materialefattige efterkrigsår var det ikke let at komme igennem med nybyggeri.

Litt:
F. Michelsen og P. Loumann: Næstved Handelsskole 1855 * 1985, Næstved 1985

70e mrk
a