Hjultorv 9
6/4 2003 kl. 10.43, © pelo

Hjultorv 9

bygget 1938-39 ved arkitekt Gunnar Christensen for guldsmed Knud Berth (privat Ringstedgade 28) og isenkræmmer, våbenhandler Valdemar Jensen (privat Kindhestegade 14). Begge fortsatte deres forretninger her:

T.v. våbenhandler og isenkræmmer Vald. Jensen, 1964 afløst af Henrik Stenslund, våben og isenkram, Forretningen med krudt i!. Også han kaldte sig A. Larsens eftf.

T.h. efterfulgtes guldsmed Knud Berth ved sin død 1963 af 4. generation: Jens Berth. 1/11 1970 overtog guldsmed Wolmer Jørgensen i Torvestræde den og lod sønnen Erik Wolmer Jørgensen drive den som Berths Eftf. December 1972 blev lokalet inddraget i Stenslunds forretning. Juli 1981 blev den overtaget af Benny Seiffert, verdensmester i skeetskydning 1977, der flyttede sin sportsforretning hertil fra Farimagsvej 55. 1987 bredte han sig til nabohuset på hjørnet som dermed igen blev forenet med huset her. Forretningen videreføres af 2. generation, Flemming Seiffert.

217b, gl. del af 126