Hvedevænget 17-35

Hvedevænget 17-35
30/3 2014 kl. 12.19 © pelo

nr. 29-35 (de 2 nærmeste huse) er bygget 1932-33, nr. 17-27 (de 3 bagved) 1933-34. Sydsjællands Social-Demokrat 11/10 1932:

Moderne Boligbyggeri. Paa en Tur gennem det ny Kvarter "Hvedevænget" fæstede vi vor Opmærksomhed paa to ny Bygninger, der er ved at staa færdige, og som ligger paa den nordre Side af "Vænget" lige ud for Krydset til "Havrevænget". De opføres af Murermestrene Larsen & Aagaard, og de fremtræder som en helt ny Type paa Bygninger i Næstved. Den moderne Smag har sejret baade udvendig og indvendig. Bygningerne er fuldstændig firkantede, idet Taget er fladt, belagt med Icopalskiffer. Det var dog ikke nok, at den ny Stil havde sejret, hvis Bygningernes Indretning ikke imødekom de Krav, som Folk med Nutidsindstilling kræver paa Boligens Omraade. Men det gør de ogsaa fuldt ud. I hver Bygning, der er 2-Etages, er der fire 2-Værelsers Lejligheder .. med to Opgange. Der er i hver Lejlighed to store rummelige Stuer, et praktisk og tidssvarende Køkken, Entré og W.C. med Brusebad ... Kælder... de to Murermestre har haft en god Hjælper i Arkitekt Tidemand Dal, der har leveret Tegninger og Plan.

Bygherre var et konsortium af bl.a. arkitekten, murerfirmaet og tømrermester Fr. Nielsen. Nr. 29-31 afviger en smule fra de 4 andre: spejlvending og stik over vinduer. Nu rummer hvert hus 2 boliger.

De første beboere var mest faglærte arbejdere og underordnede funktionærer.