Kindhestegade 12
9/5 2003 kl. 11.55 © pelo

Kindhestegade 12

bygget 1937 ved arkitekt Jørgen Otbo* for automobilforhandler Chr. Rahbek.

1/9 1929 havde Chr. Rahbek (1894-1974/75) overtaget General Motors-forhandlingen i Ringstedgade 11, Carlsen & Dybdahls Eftf. 1936 overtog han værksted og ejendom her og byggede nyt. Privaten var i Ringstedgade 72. I huset her boede hans værkfører. Hans virksomhed, i mange år autoriseret Opel- og GM-forhandler, voksede frem til 1965 også til naboejendommene nr. 10 og 6.

Da Firma Rahbek ophørte 1980 overtog hans fhv. kollega Per Nielsen sammen med tømrermester Evald Nielsen hele komplekset nr. 6-12 og lod arkitekt Gustav Petersen udarbejde en dispositionsplan. Han ombyggede selv bagude. I forhuset åbnede primo 1982 elektronikudlejningen D:E:R der midt i 90'erne flyttede til Axeltorv 11, og 26. marts samme år den nye herreekvipering Funder ved Niels Funder, der 1987 flyttede til Axeltorv 7.

bagside
13/6 2003 kl. 19.25 © pelo

Otbos opr. sidehus blev forlænget bagud 1952 ved ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup*, baghus (værksted) 1959-60 ved arkitekt Arne Hoff-Møller. Yderligere ombygninger 1964/65 ved rådg. ing. W. Rasmussen og 1981 ved arkitekt Gustav Petersen. Baghus ombygget 2004.

baghus
3/6 2007 kl. 18.10 © pelo

Kindhestegade 12 G

Rahbeks tidligere værksteds- og garagebygning ombyggedes 1981 til forretningshus og kom til at rumme Tæppeland, tidligere Jensen Tæpper, Ringstedgade 5-7, 1982-93, efterfulgt samme år af VVS Comfort. En ny ombygning 2004-05 ved Gröning Arkitekter for Nordicom, begge København, gav huset ny facade hvorefter Mister flyttede herover fra Dania 12-14, -2017 ved grundlæggeren Preben Olsen.

153, gl. 120c