Ny Maglemølle

Ny Maglemølle
15/3 2002 kl. 12.06 © pelo

Maglemølle, bygget 1936-38 ved arkitekt Knud Henningsen for De Forenede Papirfabrikker, senere om- og udbygget, bl.a. 1990-91

Maglemølle Papirfabrik blev grundlagt 1873/75 på ruinerne af den gamle vandmølle ved Rådmandsengen. 1889 blev virksomheden en del af De Forenede Papirfabrikker. En væsentlig indtægtskilde var leverance til dagspressen. 1938 åbnede Ny Maglemølle her ved den nye havn (første papirdamper til kaj 22. april, fuld produktion fra juli) med eget jernbanespor fra rangerterrænet via Gl. Maglemølle, hvor produktionen ophørte 1971. I årtier var Maglemølle Næstveds største arbejdsplads.

Virksomheden indgik senere i den svenskbaserede koncern Stora Papyris AB. Et sent højdepunkt nåede den 1991, da åbning af en nyt genbrugsanlæg bragte antallet af beskæftigede op på 4-500 hundrede. I december samme år var det slut, ejerne besluttede at lukke produktionen. 1994 var alt lukket undtagen produktionen af genbrugspapir, der fortsatte til udgangen af 2012 ved Dalum Papir.

1995 etableredes Maglemølle Erhvervspark A/S, nu bare Maglemølle, på initiativ af Næstvedegnens Udviklingfond, Næstved Erhvervsråd og Næstved Kommune. Virksomheden står for erhvervslejemål på markedsvilkår.

Ny Maglemølle
15/3 2002 kl. 12.06 © pelo

Kraftstation

Ny Maglemølle
15/3 2002 kl. 12.11 © pelo
Ny Maglemølle
24/8 2003 kl. 16.53 © pelo

set fra Fabriksvej: et hav af nordvendte shedtage

Ny Maglemølle
15/3 2002 kl. 12.14 © pelo

Afsværtningsanlæg fra 1990/91. Produktionen af genbrugspapir lukkede i slutningen af 2012 hvorved knap 50 arbejdspladser blev nedlagt.