Omøvej 9

Omøvej 9
15/3 2002 kl. 15.40, © pelo

industrihus bygget 1946-47 ved arkitekt Knud Andersen for købmand Emil Hansen med Næstved Erhvervsråd i ryggen. Aage Sørensen murede.

Her begyndte et industrieventyr: I efteråret 1947 brød chefen for DFJ i Næstved (tidl. Hermansens Jernstøberi), civiling. S.T. Westenholz (f. 1911) m.fl. med DFJ og dannede Nordisk Ventilator Co. (Novenco). Den nye virksomhed lejede sig straks ind på 1. sal her. 1950 købte den hele huset. I den følgende tid opførtes produktionshallerne bagved (nedenfor), i slutningen af årtiet den nye administrationsbygning foran. Nu bor det lokale Novenco på Ydernæs. De gamle fabrikshaller er erhvervspark Havne Parken, som huset her også er en del af, nu som kontorbygning.

Havne Parken

Havne Parken, Omøvej 2-26
20/8 2007 kl. 18.09, © pelo

Omøvej 2-26, Blegdammen 7-13, montagehal (t.v.), produktionshal (t.h.) og folkerum, bygget ad flere omgange 1950-59/60 for Novenco, gennemgående projekteret af rådg.ing. Steensen & Varming, Kbh., især

I 80'erne brugte Teknisk Skole en del af hallerne til sin smedeuddannelse indtil den fik plads hjemme på Jagtvej 2. Nu er her erhvervspark Havne Parken, ejet af Nordicom, med diverse virksomheder.

Zigzag-tagene hedder shedtage på fagsprog. De er industriens typiske måde at skaffe sig godt dagslys på. Vinduesfladerne vender altid mod nord.

6fv,6ge Åderup