Odinsvej 10-14

Odinsvej 10-14
9/9 2004 kl. 16.43 © pelo

radikal funktionalisme, næsten brutalisme, bygget af tømrermester Chr. Jensen efter tegninger af sønnen Svend Jensen. Nr. 10-12 (t.v.) med nyklassicistiske træk er fra 1933-34, nr. 14 (i baggrunden t.h.) er tilbygget ca. 1938. Et tidligt stykke funktionalisme. Se uddrag Næstved Tidendes anmeldelse af 1. etape 27/3 1934.

Huset rummer 24 ejerlejligheder med altaner og fælles have på åsens stejle skråning mod nordøst. Altanerne af jernbeton, funktionalistisk boligbyggeris svage punkt, blev udskiftet 2006.

Udlejningsannonce: De mest moderne, rummelige og solrige 2-Værelsers Lejligheder .. bliver til Leje i min under Opførelse værende Nybygning paa Odinsvej ... Tømrermester Chr. Jensen, Præstøvej 6 (SS-D 23/11 1933). Beboerne var mest forretningsdrivende og funktionærer. Eksempler:

11a mrk