Ørnevej 7-17

Ørnevej 7-17
22/3 2003 kl. 16.37 © pelo

6 ens huse, hvert med fire lejelejligheder bygget 1937-39 ved arkitekt Gunnar Christensen, her nr. 7-11. Nr. 3-4 og 1, i princippet magen til, er hhv. samtidige og fra 1947. De er et typisk eksempel på funktionalistisk forstadsbyggeri, se også de lidt tidligere Hvedevænget 17-35.

Annonce i Næstved Tidende 14/6 1937:

Paa Ørnevej er atter nogle Lejligheder færdige til Indflytning. Lejlighederne er moderne med 2 store Værelser samt Éntre, Køkken, W.C. og Adgang til Bad; desuden hører der god Kælderplads samt et Stykke Have til hver Lejlighed. Henvendelse
Sagfører Konad Hansen, Købmagergade
Arkitekt Gunnar Christensen, Købmagergade

Arkitekt Gunnar Christensen var aktiv ved udstykning og bebyggelse af Markkvarteret. 1934 opførte han Propagandahuset, Skyttemarksvej 17 for Dansk Spare- og Byggeselskab. 1935 anlagde han vejen her og udstykkede 18 byggegrunde langs den. Ørnevej blev overtaget af Næstved Kommune oktober 1935. Den var tænkt som første etape af Østre Ringvej der ca. 5 år senere flyttede en blok længere østpå.